Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност

Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност

  • English
  • Български
  • Русский

Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност

Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност

 
 
Когато съществува правен порок засегнал съдържанието на сделката говорим за нейната недействителност. Недействителността на сделките има две проявни форми – нищожност и унищожаемост. За нищожност на сделката говорим, когато порокът засегнал нейното съдържание е толкова съществен, че практически не позволява от сделката да възникнат правни последици. Нищожните сделки не могат да се санират (заздравяват). Единственият начин нищожната сделка да породи правни последици е тя да бъде сключена отново. Обявяването на нищожността на сделката не е задължително да се извършва по съдебен ред предвид че тя изобщо не поражда правни последици. За разлика от нищожните сделки унищожаемите сделки пораждат правни последици макар и нецелените и нежелани от страните. Тези сделки действат като привидно редовни до момента на установяване на порока засегнал тяхното съдържание. Унищожаемите сделки могат да се санират т.е. Заздравяват ако действащото законодателство предвижда правна възможност за саниране. Ако в резултат на санирането порокът бъде отстранен унищожаемата сделка продължава своето действие като напълно редовна и поражда валидни правни последици. В случай обаче, че унищожаемата сделка не може да се санира тя се приравнява на нищожните сделки, а породените от нея правни последици трябва да бъдат заличени с обратна сила и да се възстанови фактическото и правно положение съществувало преди сключването на тази сделка. Обявяването на унищожаемите сделки както и тяхното разваляне се извършва само по съдебен ред.
 
Различаваме и съществените разлики между нищожните и унищожаемите сделки: 
  •  Нищожните сделки не пораждат каквито и да било правни последици за разлика от унищожаемите, които пораждат такива макар и нецелените и нежелани от страните;
  •  Нищожните сделки не могат да се санират за разлика от унищожаемите сделки, при които санирането е възможно ако действащото законодателство го позволява;
  • В случай, че не могат да се санират унищожаемите сделки се приравняват на нищожните, а породените до момента правни последици трябва да бъдат заличени с обратна сила и да се възстанови фактическото положение съществувало преди сключването на сделката за разлика от нищожните сделки, при които такова възстановяване не се налага предвид, че те изобщо не пораждат правни последици;
  •  Обявяването и развалянето на унищожаемите сделки се извършва само по съдебен ред за разлика от нищожните, при които обявяването по съдебен ред не е задължително.
 Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност
 Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg