Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система

Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система

  • English
  • Български
  • Русский

Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система

Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система

 
Относно разпоредителните действия по разплащателна сметка от неоправомощени лица в съдебната практика се приема, че дебитната карта нито е техническо средство, нито е специален начин по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК и не изисква специални умения за поставяне в банкоматното устройство. Върховният касационен съд установява, че пластината, която представлява дебитната карта, не е материално веществено средство, с помощта на което е отнето чуждо имущество. Дебитната карта е платежен инструмент и неправомерното му използване без съгласието на титуляря дава възможност инкриминираната сума да премине във владението на дееца. Това деяние е престъпление против паричната и кредитната система по чл. 249 от НК.
В литературата се разглеждат хипотези на извършване на незаконосъобразни разпоредителни действия по разплащателна сметка от лице със заличена представителна власт в търговския регистър, както и чрез путативен /привиден/ кредитор.
 
 
 
 Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система
 Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg