Църковен Развод. Значение.

  • English
  • Български
  • Русский

Църковен Развод. Значение.

Църковен Развод. Значение.

 

            Църковен развод е необходим при наличието на сключен между две лица- мъж и жена - църковен брак. Както църковният брак няма никаква правна стойност, така и разводът сам по себе си не притежава такава, поради което е необходимо да бъдат предшествани от сключване на законовия граждански брак, от който  се създава една промяна в гражданското състояние на лицата и създава правни последици с юридическо значениеи съответно от прекратяване на граждански брак.

            Сключването на  Църковният брак и развод са начинът, по който всички вярващи желаят да създадат и поддържат една връзка с Господ. Да поискат и получат неговата благословия, да усетят неговата закрила.

            В живота, обаче често поради несходство в характерите и/или поради ред други причини съпрузите решават да се разделят и след като получат съдебно решение за прекратяване на гражданския си брак искат да получат и църковен развод.

 Как се получава църковен развод?

- Подавате молба в съответната митрополия, към която принадлежи енорията/храмът, където сте се венчали. Към молбата се прилага копие от съдебното решение за разтрогване на гражданския брак. Предоставя се и Свидетелството за св. тайнство Брак, за да бъде то анулирано след разтрогването на църковния брак. Заплаща се такса.

 

Църковен Развод. Значение.
Църковен Развод. Значение.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg