Фирми, финансирани от Европейския съюз

  • English
  • Български
  • Русский

Фирми, финансирани от Европейския съюз

Фирми, финансирани от Европейския съюз

 

Достъп до финансиране от страна на ЕС

 

    Европейският съюз предоставя финансиране за много различни проекти и програми в области като:

  • Регионално и градско развитие;
  • Заетост и социално приобщаване;
  • Земеделие и развитие на селските райони;
  • Морско дело и рибарство;
  • Научни изследвания и иновации;
  • Хуманитарна помощ.

 

Начин на кандидатстване

 

    Решението се взема от местната финансова институция, като например банка, гаранционно дружество или инвеститор в дялов капитал. Благодарение на подкрепата, която може да получите от ЕС, местните финансови институции могат да предоставят допълнително финансиране за предприятия.

    Условията на финансиране — размерът, срокът, лихвеният процент и таксите — се определят от финансовите институции. За да получите повече информация, може да се свържете с някоя от многото финансови институции.

 

Неправителствени организации

 

    Ако сте част от неправителствена организация или организация на гражданското общество и тези организации работят в областите на политиката на ЕС, и са с нестопанска цел  те също могат да получат финансиране от бюджета на Европейския съюз.

 

Фирми, финансирани от Европейския съюз
Фирми, финансирани от Европейския съюз
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg