Управител на дружество или на клон на дружество- напускане

  • English
  • Български
  • Русский

Управител на дружество или на клон на дружество- напускане

Ако сте управител на дружество или на клон на дружество и искате да бъдете освободен имате 2 варианта:

    Първият и по-лесен за Вас начин е да подадете Уведомление за освобождаване и заличаване в качеството Ви на управител на дружеството до съответното седалището. Това би било много лесно ако Юридическото лице реално съществува на обявеното седалище и Уведомлението бъде връчено на компетентно лице. Съгласно Търговския закон Дружеството разполага с един месец да извърши лично тази промяна в Търговския регистър към Агенция по вписванията и Вие да не сте управител в него за в бъдеще. Ако в този срок Дружеството не изпълни желанието на Ви, то тогава преминаваме към :

    Втори вариант, а именно Управителят „поема в свои ръце нещата“ и сам задейства процедура за освобождаването и заличаване си от Търговския регистър.  За целта е необходимо да представи в Търговски регистър към Агенция по вписванията:

  • попълнено Заявление по образец,;
  • Уведомление за освобождаване по чл.141, ал.5 от ТЗ;
  •  доказателство за осъществяване на уведомяването на Юридическото лице,  от което е изминал законоустановения едномесечен срок;
  • И доказателство за внесена такса.

    Съдиите по вписвания разглеждат приложените документи и или нанасят желаните промени или при необходимост от уточняване дават срок за представяне на допълнителни  доказателства.

 

 

 

Управител на дружество или на клон на дружество- напускане
Управител на дружество или на клон на дружество- напускане
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg