Трудов договор- осигуровки

  • English
  • Български
  • Русский

Трудов договор- осигуровки

Трудов договор- осигуровки

 

   Възнаграждението в трудовия договор се уговаря или брутно, или нетно. Брутното съдържа основна работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и други. От него се приспадат осигуровките за ваша сметка и данък общ доход. Нетната заплата вече се получава след приспадане на удръжките за ваша сметка.

    По закон съотношението на осигуровките между работодател и работника са 60% на 40%. Има два вида осигурителен праг- минимален и максимален.  При минималния праг за всяка длъжност има определена сума за осигуряване при трудов договор с нормалното работно време- 8 часа, която не може да се понижава.

    Размерът на осигуровките зависи от категорията труд, която полагате, размерът на брутното ви възнаграждение или дали сте роден преди или след 1960г.

    При лица, които заемат длъжност от 1 и 2 категория труд- пилоти, миньори др. и държавни служители или работа до пет дни на месец, размерът на осигуровките ще е различен.

    Тези осигуровки се дължат при сключен договор на 8 часов работен ден, а при 4 часов работен ден осигуровките разбира се ще са наполовина.

 

Трудов договор- осигуровки
Трудов договор- осигуровки
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg