Съдебно-балистична експертиза.

Съдебно-балистична експертиза.

  • English
  • Български
  • Русский

Съдебно-балистична експертиза.

Съдебно-балистична експертиза

 
Съдебно-балистичната експертиза се извършва при наличие на три предпоставки: специали зирана лаборатория; предполагаемото оръжие и опитни експерти. Без това не е оправдано наз начаването на експертиза и не е възможно извършването й.Намереното оръжие, куршуми и гилзи трябва пълноценно да се запазят, за да се изследват наред с балистичните и други важни обекти -следи от ръце, микроследи и др. В някои случаи за нуждите на експертизата се налага предварително провеждане на издирвателни и други действия.Съдебно-балистичната експертиза позволява да се изяснят важни въпроси на разследването, свързани с употребата на огнестрелно оръжие, като дава възможност да се изследват широк кръг веществени доказателства.Основните въпроси са два: правилно определяне на обекта и на задачите на експертизата и избор на подходящ експерт.Обекти на експертиза са: оръжието; куршумите и гилзите, намерени на местопроизшествието вторичните следи от изстрела; следите от изстрел на местопроизшествието, оставени от огнестрелно оръжие.Възможно е едновременното изследване на голяма част от посочените обекти. В тези случаи е уместно да се назначи направо колективна и комплексна експертиза.Задачите, решавани от експертизата, са: 1) идентификационни; 2) определяне на груповата принадлежност; 3) установяване на определени обстоятелства по делото.Решаването на първата група задачи позволява да се идентифицира оръ жието по намерените на местопроизшествието куршуми и гилзи. Макар и сравнително рядко, може да се даде отговор на още един идентификационен въпрос: дали намерените на местопроизшествието съчми са изстреляни от конкретно определено оръжие.Решаването на втората група задачи дава възможност да се определи груповата принадлежност на оръжието по намерените гилзи и куршуми,преди да е открито предполагаемото оръжие, и да се установи по съчмите, ловните куршуми, тапите и междинните картончета дали са от групата на иззетите от заподозрения боеприпаси за ловно оръжие. Пред третата група задачи стоят за решаване най-много въпроси: годно ли е оръжието да произведе изстрел; възможно ли е да се произведе изстрел без натискане на спусъка; от какво разстояние е произведен изстрът;от кое място е произведен и в каква посока и др.Същността на подготовката - осигоряване на сравнителен материал се извършва от експерта. Той именно произвежда експериментални изстрели (от два до три)в специални стрелбища, напълнени с вода(куршумоуловители), за да вземе необходимите му експериментални образци. На експерта се изпращат също протоколите за оглед или претърсване и изземване и всички други материали по делото, които позволяват да се установят условията, при които е намерено и съхранявано оръжието; кога, къде и в какво положение са намерени куршумите и гилзите и т.н. Специално внимание се отделя при опаковането на материалите и на обектите за експертиза с цел да се избегне повреждането и унищожаването на някои признаци.Идентификационните задачи могат да бъдат решени при условие че е осигурено предполагаемото оръжие.В противен случай по намерените куршуми и гилзи се определя само груповата му принадлежност.Освен оръжието,са необходими условия за произвеждане на експериментална стрелба и извършване на експертни експерименти Прилагат се едновременно няколко метода - визуално изследване, оптически и фотографски методи, изследване в ултравиолетови и инфрачервени лъчи, профилографски, експериментален, методите на моделирането и реконструкцията, използване на рентгенови и гама-лъчи и др.Оръжието може да бъде идентифицирано по изстреляните куршуми н гилзи въз основа на отразените върху тях частни признаци,а именно: а) признаци, възникнали при производството на оръжието-отклонения в размера на отделните детайли при сглобяването, заваряването или закалката; различия от стандарта и др.; б) признаци, причинени от корозията на метала под влияние на влагата или близостта с химични матер иали и вещества и др.; в) признаци, образувани при изстрела; те имат най-голямо значение и засл ужават приоритетно внимание по време на изследването; г) признаци, причинени от замърсяване на оръжието; д) признаци, които са се появили вследствие на почистването, ремонта, замяната и сглобяването на отделните части.Установяването на груповата принадлежност на оръжието по намерените куршуми и гилзи, съчми, ловни куршуми, тапи и междинни картончета обикновено предхожда идентификационните задачи. Освен това резултатите от изследването дават възможност да се предприемат издирвателни действия за откриване на оръжието и за изясняване на нови обстоятелс тва по делото.Сред обстоятелствата, които могат да бъдат установени, голямо значение има задачата за определяне мястото на изстрела.Своевременното решаване на този въпрос облекчава издирването на извършителя,откриването на следите и другите веществени доказателства и т.н.
Съдебно-балистична експертиза.
Съдебно-балистична експертиза.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg