Съдебна делба

  • English
  • Български
  • Русский

Съдебна делба

Съдебна делба

 

    Когато един имот има няколко наследника и те не могат да се разберат относно делбата, трябва да решат въпросът по съдебен ред.

    Подава се иск за делба пред Районния съд и към иска се прилагат и документите: удостоверение за смърт на наследодателя и удостоверение за наследници; удостоверение и други писмени доказателства за наследствени имоти; документ за платена държавна такса; за всички други сънаследници- препис от молбата и приложенията към нея.

    Следва съдът да провери молбата и ако в нея няма нередности, тя се изпраща на ответниците. Те имат срок от 1 месец за отговор. След това съдията проверява предявените искания и ако всичко е наред насрочва делото в съдебно заседание. В него всеки един от сънаследниците може да възрази против правото на някой друг или за още много други неща. Накрая съдът се произнася с решение, което ако не се харесва на някого от сънаследниците, може да се обжалва. След като се допусне делба, съделителите имат право да предявят искане за сметки.

 

Съдебна делба
Съдебна делба
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg