Спукана гума или изкривена джанта заради дупка на пътя. Ами сега?

Спукана гума или изкривена джанта заради дупка на пътя. Ами сега?

  • English
  • Български
  • Русский

Спукана гума или изкривена джанта заради дупка на пътя. Ами сега?

Спукана гума или изкривена джанта заради дупка на пътя. Ами сега?

Ако попадна в несигнализирана дупка на пътя, това може да доведе до повреда на превозното средство, което управлявам. Мога да търся обезщетение от държавата или общината. Те отговарят за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата.
 
Какво е важно да имам предвид? В този случай мога да търся отговорност от държавата или общината като собственици на пътищата. 
 
Държавата ще носи отговорност, ако това се случи на републикански път. Републиканските пътища образуват държавната пътна мрежа (напр. магитралите). Те се управляват от Агенция “Пътна инфраструктура”. Ако попадна в дупка на общински път, ще търся обезщетение от общината, която е собственик на този път. Управлението на общинските пътища е възложено на кмета на общината.
 
Тук отново трябва да са налице трите предпоставки: настъпила вреда върху колата ми; да е причинена от вещта (в този случай това е пътят) и взаимната връзка между тях. 
 
Веднага след инцидента трябва да повикам служител на Пътна полиция, който да състави протокол за настъпило пътнотранспортно произшествие (ПТП). Този протокол отразява щетите и служи като доказателство в съда. Още за правата си при ПТП мога да прочета тук.
 
Следва да подам иск в съда, в чийто район е настъпило произшествието. Имам право да подам иска до 5 години от настъпването на ПТП.
 
Ако имам застраховка, обезщетението ще ми бъде изплатено от застрахователя. Той от своя страна ще има право да потърси сумата, която ми е изплатил от държавата или общината.
 
Спукана гума или изкривена джанта заради дупка на пътя. Ами сега?
Спукана гума или изкривена джанта заради дупка на пътя. Ами сега?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg