Спиране на изпълнително производство при въвод

  • English
  • Български
  • Русский

Спиране на изпълнително производство при въвод

Спиране при въвод
 
Временно спиране е уредено при провеждането на въвод във владение. Ако в имота се намира трето лице,което заявява права, които изключват правата на взискателя, съдебният изпълнител спира  въвода най-малко за три дни. В този тридневен срок третото лице трябва да поиска спиране на изпълнението от районния съд. Ако в рамките на трите дни не се депозира обезпечителна заповед за спиране,въводът се продължава.
 
Спиране на изпълнително производство при въвод
Спиране на изпълнително производство при въвод
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg