Социална пенсия- за старост и инвалидност

Социална пенсия- за старост и инвалидност

  • English
  • Български
  • Русский

Социална пенсия- за старост и инвалидност

Социална пенсия- старост и инвалидност

 

    За да получавате социална пенсия за старост, не е нужно да сте внасяли осигурителни вноски като работник. Тази пенсия може да ви покрие основните жизнени потребности като ток, храна, вода и др. За получаване на такава пенсия трябва да имате навършени 70 години, да нямате право на друга пенсия и да сте материално затруднен. Размерът на пенсията се определя всяка година и за всяко лице той е еднакъв. За отпускането й трябва да подадете заявление в НОИ. Трябва да приложите лична карта, удостоверяваща възрастта ви, както и да попълните декларация за семейно и имотно състояние, за да докажете материалните си затруднения.

    Социалната пенсия за инвалидност също покрива основните ви нужди, като лице с трайни увреждания, без да сте участвали в общественото осигуряване. На тази пенсия имате право в случаите, когато: не получавате друг вид пенсия, имате трайно намалена работоспособност над 71% , призната от ТЕЛК или НЕЛК, имате навършени 16 години. Размерът й се определя от процента на увреждането и от размерът на социалната пенсия за старост, определена за дадената година. За отпускането на пенсията отново, както и при горната подавате заявление в НОИ. Трябва да приложите документ за ТЕЛК и лична карта за удостоверяване на възрастта.

 

Социална пенсия- за старост и инвалидност
Социална пенсия- за старост и инвалидност
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg