САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ

САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ

  • English
  • Български
  • Русский

САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ

САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ

 
Искам да завещая жилището си на мой близък. Как трябва да бъде направено? Може ли да бъде написано от мен на ръка? Трябва ли да е нотариално заверено?
 
 
 Завещанието е едностранен отменим акт, с който завещателят по безвъзмезден начин се разпорежда приживе с имуществото си. То е безвъзмездна сделка с оглед смърт. Има два вида завещание, които са напълно равностойни – саморъчно и нотариално. Но за да бъдат действителни, и при двата вида трябва да са спазени изискванията на Закона за наследството.
За да бъде действително саморъчното завещание, то трябва да отговаря едновременно на три изисквания:
1.Да бъде написано лично (собственоръчно) от завещателя, ръкописно, като оттук идва и наименованието му.
2. Да бъде подписано от завещателя, като е добре освен параф – подписа на завещателя, същият собственоръчно да изпише и трите си имена (т. нар. четлив подпис).
3. Да бъде датирано. Неспазването на което и да е от тези три изисквания води до нищожност на завещанието, а това означава, че не може да породи желаните от завещателя правни последици. С други думи, няма да бъде валидно завещание без дата, без подпис на завещателя или ако е написано на пишеща машина, компютър или на ръка, но от друго лице, различно от завещателя.
 
Саморъчното завещание не са заверява от нотариус. Същото се съхранява на място, на което завещателят реши - в личен сейф, в банкова касета, при личните документи на завещателя, може да бъде и в  заветника или у трето лице – пазител на завещанието, което поема задължението след смъртта на завещателя, да издири заветника и да обяви завещанието, при нотариуса и въобще навсякъде, където завещателят реши. Тъй като саморъчното завещание трябва да бъде написано на ръка лично от завещателя, неграмотно лице или човек с инвалидност на ръцете на практика не може да завещава със саморъчно завещание. За тези лица единствената възможност е нотариалното завещание.
САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ
САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg