Разрешителни за работа

Разрешителни за работа

  • English
  • Български
  • Русский

Разрешителни за работа

Като гражданин на ЕС имате право да работите - за работодател или като самостоятелно заето лице - във всички страни от ЕС, без да се нуждаете от разрешително за работа.
 
Изключение - гражданите на Хърватия все още подлежат на временни ограничения по отношение на работата в ЕС.
 
Когато работите в дадена страна, имате право да живеете там при определени условия.
 
Ако живеете и работите в друга страна от ЕС, важно е да сте запознати с последствията от това за:
 
вашите обезщетения ( болнични , майчинство / бащинство , пенсии , обезщетения при трудови злополуки и заболявания , обезщетения при смърт , безработица , ранно пенсиониране , семейни обезщетения и др .),
мястото , където трябва да плащате данъци.
 
Правото ви да работите в друга страна от ЕС може да бъде ограничено от преходни разпоредби до 30 юни 2020 г.
 
Повечето държави от ЕС отмениха тези ограничения. Въпреки това може да ви е нужно разрешително за работа в следните страни:
 
Австрия  
Малта  
Нидерландия  
Словения  
Обединено кралство  
 
Работа в Хърватия
Правото ви да работите като наето лице в Хърватия може да бъде ограничено от преходни разпоредби. Може да ви е нужно разрешително за работа, ако сте гражданин на една от следните страни:
 
Австрия
Малта
Нидерландия
Словения
Обединено кралство
Работа в Швейцария
Повечето граждани на ЕС нямат нужда от разрешително за работа в Швейцария. Ограничения са в сила само по отношение на гражданите на Хърватия, които все още имат нужда от разрешително за работа. 
Съгласно споразумението между ЕС и Швейцария за свободното движение на хора, гражданите на Швейцария могат свободно да живеят и работят в ЕС.
 
Повече информация
Преди да опитате да работите в страна, която все още налага ограничения, потърсете информация за приложимите процедури.
 
За допълнителни съвети се свържете с публичната служба по заетостта в страната, в която искате да работите, или с европейски съветник по заетостта.
 
 
Разрешителни за работа
Разрешителни за работа
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg