Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел

Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел

  • English
  • Български
  • Русский

Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел

Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел
 
 (1) Малолетният свидетел се разпитва в присъствието на педагог или психолог, а когато е необходимо, и в присъствието на родителя или настойника. 
(2) Непълнолетният свидетел се разпитва в присъствието на педагог или психолог, и в присъствието на  родителя  или настойника  ако съответният орган намери това за необходимо. 
(3) С разрешение на органа, който извършва разпита, тези лица  в т.1. и т. 2 могат да задават въпроси на свидетеля. 
(4)  Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел в страната може да се извърши при необходимост и чрез видеоконференция . 
(5)  Малолетен или непълнолетен свидетел - пострадал от престъпление, може да бъде разпитан при закрити врати. 
(6) Малолетен свидетел, който е бил разпитан в наказателното производство, се разпитва отново само когато показанията му не могат да се прочетат при условията и по реда на чл. 281 НПК  или новият разпит е от изключително значение за разкриване на истината.
(7) Показанията на свидетел, дадени по същото дело пред съдия в досъдебното производство или пред друг състав на съда, се прочитат, когато: 
.свидетелят е малолетен и при разпита му са присъствали обвиняемият и неговият защитник. 

Също така има право:  

-Право да подаде жалба;
-Право да бъде информиран за хода на наказателното производство;
-Право на правна помощ;
-Право да се запознае с материалите по делото и да прави бележки, искания, възражения;
-Право на обезщетение от държавата и извършителя;
-Право да обжалва актове, с които се засегята права и законни интереси
 
Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел
Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg