Разликата между завет и общо завещание

  • English
  • Български
  • Русский

Разликата между завет и общо завещание

Разликата между завет и общо завещание

 

  Заветът може да бъде саморъчно и нотариално точно, както и завещанието. Различава се по това, че заветът е частно завещание, тъй като с него се прави разпореждания, които се отнасят до единично определено имущество. Този, в чиято полза е съставен заветът, се нарича заветник. Тоест, ако във ваша полза е съставен завет вие ставате заветник. Може да бъдете едновременно наследник по закон или по общо завещание и заветник, но може и да се откажете от наследство и да получите по завет.

    При общото завещание имуществото е определяемо. То не е точно определено. Докато при частното завещание или още заветът имуществото е конкретизирано. Тоест заветник ще бъде този, на когото е завещано и той ще може да иска всичко (имуществото, което е завещало даденото лице) от наследниците на завещателят.

   Трябва да имате предвид, че ако вие като завещател към момента на откриване на наследството не сте собственик на някаква вещ например, която сте завещал, заветът ще бъде недействителен. В друг случай, ако не сте бил собственик при съставяне на завета, но към момента на откриване на наследството сте придобил вещта, заветът ще бъде валиден.

    Заветникът не наследява задълженията за разлика от наследниците. Но пък кредиторите имат право да предявят иск, с който да искат от заветниците да им се платят изцяло или максимална възможна част от задълженията. Кредиторите нямат право да продават ваше имущество, ако то не е част от наследството.

    Като заветник, наследниците приели направо наследството са длъжни да ви дадат обещаното със завет имущество. В случай, че наследниците са приели по опис наследството, те ви дължат колкото отделеното наследствено имущество покрива.

 

Разликата между завет и общо завещание
Разликата между завет и общо завещание
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg