Промяна на имената на българските граждани

Промяна на имената на българските граждани

  • English
  • Български
  • Русский

Промяна на имената на българските граждани

Върховният касационен съд на Република България постановява, че производството по промяна на име е охранително. Като такова то започва по молба на заинтересованото лице и завършва с решение на съда, което е охранителен акт без сила на пресъдено нещо. Поради това според съда тези решения не подлежат на отмяна и няма пречка лицата да подадат отново молба за промяна на името си. Върховните съдии приемат, че наличието на важни обстоятелства по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗГР следва да се преценяват във всеки конкретен случай, въз основа на доказателствата, изхождайки от общите принципи на гражданското право и обществения морал. Според съдебната практика важни са обстоятелства, направили лично и обществено неудобно и неподходящо за лицето името, чиято промяна се иска, както и разлика във фамилните имена на членовете на семейството, субективното желание на лицето да носи определено име, когато това е свързано със съображения от етнически или религиозен характер с оглед правото му на свободно самоопределянето по тези признаци, известността на лицето в обществото с име, с което се идентифицира, и когато фамилията, с която лицето е известно в обществото, е различна от тази по акта му за раждане.

 

 

Промяна на имената на българските граждани
Промяна на имената на българските граждани
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg