Продаване- прехвърляне на фирма

  • English
  • Български
  • Русский

Продаване- прехвърляне на фирма

Продаване- прехвърляне на фирма

 

Прехвърлянето на търговското ви предприятие не спира да ви прави търговец. Ако не сте прехвърлили предприятието заедно с фирмата, може да продължите да осъществявате търговска дейност под същата. Този, на който сте прехвърлили може да е търговец и да разширява дейността си, а може и да не е и да направи каквото поиска с предприятието.

Заедно с новия собственик вие продължавате да отговаряте за задълженията на търговското предприятие и след като сте го прехвърлили. Това е така, защото кредиторите на задължения, които са възникнали преди прехвърлянето на предприятието, да имат възможност да искат тяхното изпълнение от вас или новият собственик. Солидарната отговорност не може да бъде изключена с клауза в договора ви, защото е изрично уредена в закона.

Вие и вашият съдоговорител може да се разберете по отношение на задълженията. Например да ги погасите поравно или вие да изпълните една част, а съдоговорителят друга.

По закон съдоговорителят е задължен да управлява отделно придобитото от него търговски предприятие в продължение на 6 месеца. Това означава да има отделно счетоводство от това за останалото му имущество.

Нито с кредиторите, нито помежду си с прехвърлителната сделка не можете да договаряте срок, различен от тези 6 месеца. Кредиторите имат право да търсят отговорност от новия собственик, ако не се изпълни задължението за отделно управление.

След изтичане на 6- те месеца кредиторите отново имат възможност да търсят дължимото, но няма да могат да се ползват от привилегиите, които се предоставят от закона, в срока.

 

 

Продаване- прехвърляне на фирма
Продаване- прехвърляне на фирма
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg