Програма за безплатно саниране

Програма за безплатно саниране

  • English
  • Български
  • Русский

Програма за безплатно саниране

Програма за безплатно саниране. Кандидатстване

 

   С основаване на Сдружение на собственици се получава безвъзмездна финансова помощ по програмата за безплатно финансиране, като собствениците нямат други права и задължения. Сдружението се създава след свикване на учредително събрание от собствениците, на което те приемат споразумение за създаване на сдружението. В споразумението не трябва да се забравя да се посочат предмета на дейност и това, че е безсрочно. След приключване на гаранционните срокове за извършените строително- монтажни работи по програмата, споразумението може да се прекрати с решение на общото събрание. Също в този срок собственик може да прекрати членството си в сдружението. Ако в един блок има няколко входа, всички трябва да кандидатстват заедно. Когато в сдружението не участват всички собственици, те трябва с писмена организация да заявят съгласието си за участие в санирането. Трябва да има 100% съгласие на всички съседи за обновяването на сградата.

    За участие в програмата сдружението трябва да подаде заявление до съответната община. След получаване на заявлението, ако общината даде положителна оценка тя уведомява писмено Сдружението на собствениците. Не бъдат ли те одобрени има възможност за повторно кандидатстване.

    Общината и сдружението на собствениците сключват договор, с който се дава право на общината за организиране на всички дейности, свързани с обновяването. След това общината сключва договор за финансиране с Българска банка за развитие и с областния управител, от името на сдружението.

 

Програма за безплатно саниране
Програма за безплатно саниране
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg