Принудително изпълнение на вземания

Принудително изпълнение на вземания

  • English
  • Български
  • Русский

Принудително изпълнение на вземания

Принудително изпълнение на вземания
 
Предмет на принудително изпълнение са вземания, които се дължат от няколко длъжници при условията на солидарност (пасивната солидарност е вид лично обезпечение за кредитора). Тъй като солидарните длъжници дължат едно и също нещо на кредитора (единство на предмета на престацията), то последният може да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от тях - смисълът на нормата е да се прекрати колкото е възможно по-скоро състоянието на солидарност, което е обременително за съдлъжниците (т.нар. абсолютно действие на солидарността). Следователно удовлетворяването на взискателя чрез осъществяването на изпълнителни способи с предмет имущество на някой от солидарните длъжници има прекратителен ефект по отношение на изпълнението (задълженията) на останалите съдлъжници, поради което
 
следва да се приеме, че е релевантно обстоятелството дали и кога принудителното изпълнение е било насочвано и срещу имущество на друг солидарен длъжник, тъй като последният не би могъл да противопоставя възражение за разделяне на дълга, а и преклузивният срок, тече общо, а не самостоятелно за солидарните длъжници (т.е. няма относително действие, за разлика от давността ) с оглед общото действие на изпълнението.
Принудително изпълнение на вземания
Принудително изпълнение на вземания
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg