Привилегиите на майките студентки

  • English
  • Български
  • Русский

Привилегиите на майките студентки

 

    Всички майки- студентки с деца до 6 години имат право на финансови стипендии и помощи, както и облекчения, които са свързани с учебния процес.

      Майките- студентки имат право да се явяват на изпит по всяко време на учебната година и да запишат следващата година дори и да имат повече невзети изпити. Също могат да прекъснат следването си при повече невзети изпити. След разрешение от декана имат възможност да посещават 50% от лекциите и упражненията.

   Майките- студентки имат право на стипендия за успех и на европейски и специални стипендии. Може да подадат молба до Ректора на университета в началото на годината за еднократна помощ до 300 лева.

    Има стипендия за майки с деца до 6 години, която се получава при одобрена молба от началото на първата година на обучение или от месеца, в който се е родило детето. Такава стипендия може да получават майките- студентки  до края на семестъра, в който детето навършва 6 години или до края на месеца, в който трябва да се вземе последният държавен изпит.

    Може да се използва възможността за еднократна помощ по Закона за семейните помощи за деца. Тя е в размер на 2800 лева и се изплаща така: 50 % при отпускането й, а другата част след като бъде представено удостоверение от университета за записан следващ семестър или завършено висше образование. Удостоверението се представя до навършване на една година на детето.

   При наличие на повече от едно дете майката пак има правото на тази помощ. Ако несправедливо са отказали паричната помощ, отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Привилегиите на майките студентки
Привилегиите на майките студентки
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg