ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ

  • English
  • Български
  • Русский

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ

Забранява се насилието над деца в детската градина!

 
Задължително личния състав да е запознат с Термина «Насилия» и различните видове
насилие
„Насилие” над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие,
пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или
вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което
може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
Изведени са 4 основни видове насилие/малтретиране:
• Физическо насилие/малтретиране
• Емоционално насилие/малтретиране
• Сексуално насилие/малтретиране
• Неглижиране
1. ФИЗИЧЕСКО МАЛТРЕТИРАНЕ
Физическото малтретиране се случва когато възрастен или възрастни нараняват дете
или съзнателно не успяват да предотвратят и предпазят детето да стане жертва на
физическо насилие.
Физическото малтретиране може да включва:
• Ритане;
• Удряне, биене с юмрук или побой върху детето;
• Изгаряне;
• Попарване, изгаряне с пара;
• Удряне, биене чрез предмет, например колан, точилка …;
• Душене или задушаване на детето;
• Отравяне;
• Разтърсване на детето със сила, омраза;
• Одраскване, дерене на детето с нокти, щипане или извиване;
• Скубане, стискане или смачкване на части от тялото на детето;
• Хвърляне, блъскане на детето, например в стената или в пода;
Забранява се насилието над деца в детската градина!
Задължително личния състав да е запознат с Термина «Насилия» и различните видове
насилие
„Насилие” над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие,
пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или
вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което
може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
Изведени са 4 основни видове насилие/малтретиране:
• Физическо насилие/малтретиране
• Емоционално насилие/малтретиране
• Сексуално насилие/малтретиране
• Неглижиране
1. ФИЗИЧЕСКО МАЛТРЕТИРАНЕ
Физическото малтретиране се случва когато възрастен или възрастни нараняват дете
или съзнателно не успяват да предотвратят и предпазят детето да стане жертва на
физическо насилие.
Физическото малтретиране може да включва:
• Ритане;
• Удряне, биене с юмрук или побой върху детето;
• Изгаряне;
• Попарване, изгаряне с пара;
• Удряне, биене чрез предмет, например колан, точилка …;
• Душене или задушаване на детето;
• Отравяне;
• Разтърсване на детето със сила, омраза;
• Одраскване, дерене на детето с нокти, щипане или извиване;
• Скубане, стискане или смачкване на части от тялото на детето;
• Хвърляне, блъскане на детето, например в стената или в пода;
• Хвърляне на обект или обекти по детето;
• Мушкане, пронизване, порязване, режене.
2. ЕМОЦИОНАЛНО МАЛТРЕТИРАНЕ
Емоционалното малтретиране включва увреждане на психичното и емоционално
развитие на детето, като това представлява повтарящо често лошо емоционално
отношение. Емоционалното малтретиране може да включва:
• Вербално насилие – обиди, негативни сравнения…;
• Отхвърляне и безразлично отношение;
• Липса на топлота и физически контакт, например прегръдка;
• Непрекъснато критикуване;
• Държане на детето в лоши условия и грижи;
• Да се казва на детето, повтарящо се или непрекъснато, че то не е желано, не е
обичано, не е искано и че не го приемат такова, каквото е;
• Да се разказва на други хора за грешките на детето, за негови провали, несправяния;
• Държането и отношението към детето да е като към по-малко важно, малоценно в
сравнение с другите деца в семейството;
• Игнорирането на детето, не забелязването му, да не се говори/разговаря с него, да се
говори пред него и за него все едно, че то в момента го няма;
• Отричането на постиженията на детето;
• Непрекъснато подозиране и обвиняване на детето, например то да бъде държано
отговорно и да бъде обвинявано за поведението или действията, за случващото се на
други деца или на възрастен;
• Сплашване на детето, заплашването му;
• Осмиване, иронизирането и непрекъснатото подиграване с детето.
3. СЕКСУАЛНО МАЛТРЕТИРАНЕ
Сексуалното малтретиране на деца включва всяко едно сексуално поведение или
действие, посредством което възрастният използва детето за свое собствено сексуално
задоволяване. Детето може да бъде принудено или насила въвлечено в сексуални
действия като то може да е твърде незряло, за да разбере напълно естеството на тези
дейности, в които участва. Детето може да бъде подкупено или заплашено, за да не
разказва, да не разкрива насилието. Детето може да бъде убедено да участва в
сексуалните действия ако това се окаже единствения за него начин, по който родителя
ще покаже, ще даде на детето ясно емоционално отношение.
Сексуалното малтретиране може да включва:
• Сексуални полови отношения (сексуален акт), включително вагинално или орално
проникване;
• Изнасилване;
• Мастурбиране на детето или на възрастния посредством детето;
• Орален секс върху детето или чрез детето;
• Докосване, галене или целуване на детето със сексуален характер и с цел сексуално
задоволяване;
• Детска порнография, включваща въвличането на децата в сексуални действия с други
възрастни или едно с друго, може и с животни или други обекти, като тези действия се
записват на видео, филмова лента или на фотографска техника с цел или възможност за
тяхното продаване или разпространяване по друг начин;
• Детска проституция, която въвлича детето в сексуални действия с голям брой
партньори, които плащат;
• Показване на детето на порнографски материали с цел сексуалната стимулация на
детето;
• Въвличане на дете в сексуални действия с други възрастни или деца с цел сексуалното
задоволяване на възрастен човек;
• Неприлично/цинично излагане, показване на детето (може да бъде инцидентно,
непостоянно).
4. НЕГЛИЖИРАНЕ
Неглижирането/пренебрегване, занемаряване се появява когато родителите не могат
или се провалят в задоволяването и посрещането на базисните нужди на детето, като
например осигуряване на подходяща храна, подслон, топлина, хигиена и медицински
грижи. Детето може, също така, да бъде неглижирано чрез липсата на адекватно
наблюдение и внимание, контрол, например когато малко дете е оставено само или в
компанията на дори още по-малко дете, когато на детето се позволява да се скита само
без каквото и да е наблюдение и загриженост за местонахождението му.
Неглижирането обикновено се свързва с това да не се прави нещо, а не толкова с
активно действие, което активно да наврежда на детето.
Неглижирането може да доведе до:
• Приемане на неадекватна или неподходяща храна;
• Обличането на детето с неадекватни и неподходящи дрехи;
• Отричане или проваляне в даването на детето и осигуряването на адекватна топла
атмосфера и условия за живеене;
• Пропускане да се измие или изкъпе детето;
• Пропускане, несправяне в осигуряването на детето на чисти дрехи и хигиенична
среда;
• Не отговаряне и не задоволяване на изискванията на развитието на детето, например
детето да не бъде научено на тоалетни навици;
• Неуспешно справяне или неспособност да се осигури наблюдение и контрол върху
детето в потенциално опасна ситуация където детето може да бъде наранено или убито,
например да се позволи на едно малко дете да играе в близост до много оживен път, без
да бъде наблюдавано;
• Пропускане или проваляне в търсенето и получаването на медицинска помощ и
внимание, когато детето е болно или наранено;
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ МАЛТРЕТИРАНЕ
А.Разпознаване на физическото малтретиране:
• Натъртени места с формата на пръсти върху тялото, ръцете и краката, които могат да
бъдат индикация за това, че детето е било силно стискано. Такива натъртвания върху
тялото (отпред и отзад) могат да означават, че детето е било разтърсвано.
• Натъртвания, които имат форма на ръка или друг предмет, с който детето може да е
било удряно.
• Натъртвания по бузите, особено при бебетата, понякога съпроводени от нарушения на
дермата, което може да е индикация, че детето е било стискано за лицето докато е било
хранено насила или в опити да бъде спрян плачът му.
• Натъртвания, причинени по различно време, напр. с различен цвят.
• Натъртвания по малко бебе, което още не може да ходи.
• Малки кръгли изгаряния, които може да са причинени от цигара. Случайните
изгаряния от цигара са по-малко дълбоки и повече оформени като попова лъжичка.
Множество изгаряния от цигара. • Насинени очи, особено когато обясненията са
незадоволителни, например за падане върху равна повърхност.
• Изгаряния на необичайни места, или с добре очертана форма. Случайните изгаряния
обикновено са с неправилна форма. Понякога е възможно в изгореното място да се
види формата на горещия източник, например реотан на електрическа печка.
• Следи от ухапване. Те могат да бъдат причинени от друго дете, но лекарите
обикновено могат да направят разлика между ухапване от дете и ухапване от възрастен.
• Вътрешните травми могат да предизвикат болка, треска, повръщане, безпокойство и
затруднения при дишането.
• Счупванията на кости могат да доведат до неправилно седене или стоене на детето, до
неспособност да се придвижва лесно, държане на крайниците в необичайно положение
и общ вид, показващ, че детето изпитва болка.
• Травмите по главата могат да предизвикат сънливост, вялост, припадъци, повръщане,
изпадане в безсъзнание и кома. Детето може да бъде мълчаливо, бледо или посиняло, и
да има нездрав общ вид. Очите на детето може да блуждаят. Разтърсването на малкото
дете може да причини тежки увреждания на мозъчните обвивки, водещи до
кръвоизливи, които могат да причинят мозъчни увреждания или смърт.
• Неправдоподобни или объркани обяснения за травмите.
• Не лекувани травми.
Б. Разпознаване на емоционално малтретиране
• Детето може стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с връстниците си
и да е резервирано към възрастните.
• Агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на вниманието,
например упорито непослушание, преднамерено цапане или подмокряне, агресивност
към другите деца.
• Нарушаване на модела на хранене и сън.
• Избухвания и изблици, които са необичайни за възрастта и нивото на развитие на
детето.
• Изоставане на развитието, при което детето желае да се държи или да бъде третирано
като по-малко дете, например подмокряне в леглото.
• Бягане или криене.
• Неучастие в заниманията в детската градина или в училище, загуба на доверие и
ниска самооценка.
• Самозанемаряване, например постоянно обличане на едни и същи дрехи, отказ да
сресва косата си.
• Психосоматични болести.
• Неотделяне от възрастен, различен от родителите на детето, резервираност и страх от
родителите.
• Детето не се развива пълноценно, например забавено физическо развитие, тегло и
ръст под нормата, нездрав общ вид.
• Злоупотреба с алкохол и медикаменти.
• Бягане от училище.
• Самонараняване.
В. Разпознаване на сексуалното малтретиране
• Възпаления, зачервявания, охлузвания и порязвания около гениталиите или ануса.
• Болка или дразнене около вагината или пениса, или ануса.
• Неудобство или трудност при вървене или седене.
• Течение или кървене от вагината или пениса.
• Болка по време на уриниране.
• Сексуални познания и/или поведение, които изглеждат необичайни за възрастта и
степента на зрялост на детето.
• Сексуални игри с други деца, които показват прекалено задълбочени познания.
• Бягство, тревога, отчаяние.
• Страх от определени възрастни, избягване на другите деца.
• Разиграване на сексуални сцени чрез игра или рисунки.
• Инфантилно поведение, например смучене на пръсти, подмокряне на леглото, страх
от тъмнината.
• Гняв, враждебност, агресия към възрастните и другите деца.
• Влошаване на поведението и успеваемостта в детската градина или училището.
• Смущения в съня и храненето.
• Изричане на лъжи.
• Необясними или психосоматични болести.
• Честа мастурбация.
• Поведение, характеризиращо се със самодраматизиране, например избухвания,
поведение, насочено към привличане на вниманието, развита фантазия, истерични
изблици, избухвания в плач.
• Разкриване на някой възрастен на частично или неубедително описание на
малтретирането, което може впоследствие да бъде оттеглено.
• Промискуитет (многобройни безразборни полови контакти), бременност, предавани
по полов път болести.
Г. Разпознаване на неглижиране:
• Незадоволително физическо развитие, тегло и ръст под нормата за възрастта на
детето.
• Детето може да изглежда слабо и да има нездрав общ вид.
• Детето може да е апатично, бледо и със запуснат вид.
• Ниска хигиена, например мръсни, вмирисани дрехи, не къпано тяло и коса, силни
обриви.
• Липса на интерес, трудности при стимулирането.
• Чести детски болести, например настинки, кашлици, диария.
• Болести и травми, за които не са положени грижи, например не лекувани инфекции.
• Неподходящо облекло.
• Детето е гладно, преяжда, когато получи храна.
• Умора.
• Детето постоянно закъснява или често отсъства от училище, по-големите деца могат
да висят наоколо преди и след училище.
• Не реагира адекватно на общуването на възрастните или търси безразборно внимание
от възрастните.
• Внезапно и забележимо подобрение във всички аспекти на поведението и вида на
детето, при промяна на грижите за него.
При установяване на насилие над детето веднага да се информира директора на
детската градина за свързване с органите на Държавната агенция за защита на детето и
МВР.
ХV. Изисквания при прием на ново дете.
При настаняване на дете в ЦДГ № 66 то бива запознавано с :
• членовете на персонала, които ще полагат грижи за него;
• организацията и режима в институцията;
• начина на разположение на залите, стаите, където другите деца се помещават;
• запознава се с другите деца;
• обясняват се правилата на групите, който то трябва да спазва;
• децата се представят пред другите деца.
Децата се запознават с ПРАВИЛА НА ГРУПАТА, а именно:
Децата:
1. Не се бият помежду си!
2. Изслушват се, когато разговарят помежду си!
3. Те са приятели!
4. Не се карат!
5. Играят, без да чупят играчките си!
6. Мият си ръцете преди ядене!
7. Винаги казват истината!
8. Не хвърлят боклук на земята, а само в кошчетата!
9.Помагат на този, който е изпаднал в беда!
10.Пазят вещите, които използват!
11. Помагат при сервиране на масата!
12. Да не говорят високо!
13.Да се учат, уважават своите възрастните: директор, учители, помощник-възпитатели
и другите, които се грижат за тях в детската градина!
14.Да уважават културата и религията на другите!
При настаняване на дете в ЦДГ № 66 на родителите:
• се обясняват процедурите, които се предлагат в ЦДГ № 66
• се разясняват правилата и процедурите, които се спазват в ЦДГ № 66
• организацията в ЦДГ № 66 начина на прием и взимане на детето,
• начина на разположение на залите / стаите, където ще се помещава с другите деца;
• дава за запознаване правилника за вътрешния ред, който се подписва от родител за да
го спазват в детската градина
При настаняване на дете в ЦДГ № 66, персонала:
• се запознава се с детето;
• разисква, кое би било най-добре за него Въз основа на първоначално съществуващата
информация за детето / молба на родителите за прием, медицински картон, попълнена
анкета карта от родителите за състоянието на детето и специфични негови
потребности/.
• обсъжда действия, които трябва да се предприемат, за да се адаптира ефективно
детето към правилата в групата
Детето има право на личен избор по интереси за занимания извън организираната
форма на обучение, индивидуална корекционна програма, съответни за възрастта,
знанията и уменията, които има. Предоставят се условия за разкриване и развиване
специфичните интереси и заложби на всяко дете в рамките на ателиета по изкуства,
игри /сюжетно-ролеви, дидактически, строителни и др./, физически упражнения и
спортно-подготвителни игри, трудови навици и др..
 
 
ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ
ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg