Право на строеж- разрешение

  • English
  • Български
  • Русский

Право на строеж- разрешение

Право на строеж- разрешение

 

    Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, в която се намира даденият обект. В случай, че решите да строите, без да ви е издадено разрешение, строителният ви обект ще бъде незаконен и ще трябва да го премахнете.

    Документите, които ще са ви необходими за издаването на разрешение за строеж са следните: документ за собственост ( за право на строеж от собственика на съответния имот); скица на поземления имот; виза за проектиране; становище от експлотационни дружества; инвестиционен проект; предварителни договори за присъединяване към експлотационните дружества; оценка за съответствие на проекта; одобрение на инвестиционния проект.

    Самата процедура по издаване на разрешение за строеж започва с подаване на заявление до главния архитект на общината, където живеете. Отговор, дали ви е издадено разрешение, ще получите в срок от 14 дни. Ако никой не обжалва вашето разрешение ( напр. съседи), то влиза в сила.

    При положение, че до 3 години от издаването не започнете строителство или до 5 години от започването не завършите грубия строеж на сградата, разрешението ще загуби своята сила. Но пък от друга страна, то може да се презаверява. Това имате право да направите само веднъж, като има такса, която ще трябва да заплатите.

 

Право на строеж- разрешение
Право на строеж- разрешение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg