Правомощия на работодателя при преустановена дейност в обявено извънредно положение

Правомощия на работодателя при преустановена дейност в обявено извънредно положение

  • English
  • Български
  • Русский

Правомощия на работодателя при преустановена дейност в обявено извънредно положение

 

      Основания за уволнение, приложими за работодатели с преустановена дейност  при обявено извънредно положение

 
 Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта. В този случай работодателя законосъобразно има пълното основание   да прекрати трудовя  договор на работник или служител  на следните основания :
 
-  Работодатея има право да прекрати трудовия на работник и служител Спиране на работата за повече от 15 раб.– чл.328, ал. 1, т. 4 КТ
- Обективна невъзможност за изпълнение на работата по трудовия договор - чл.328, ал. 1, т. 12 КТ:
Важно е да се акцентира, че при това основание е нужно  да е налице реално и обективна невъзможност да се изпълнява работата по трудовото правоотношение;
 Това се  отнася и  в случаите в които   невъзможността за изпълнение на работата    е по причина в работодателя и не подлежи на субективната му преценка.
 
 
 
 
Правомощия на работодателя   при  преустановена дейност в  обявено извънредно положение
Правомощия на работодателя   при  преустановена дейност в  обявено извънредно положение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg