Помощ за майка студентка

 • English
 • Български
 • Русский

Помощ за майка студентка

Всяка жена, която е бременна, родила и/или отглежда дете има право на еднократна финансова помощ от държавата.

Тази помощ се дава еднократно при следните условия:

 • при бременност;
 • при раждане;
 • за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение. 

Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка студентка.

За получаване на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка студентка е нужно същата да бъде учаща в редовна форма на обучение независимо от това дали университетът е държавен или частен.

Срок за подаване на документи

Правото за получаване на тази помощ възниква след раждането на детето.

Срокът, който трябва да спази майката студентка е едногодишен /1г/ от раждане на детето.

Компетентна служба: Дирекция „ Социално подпомагане“ по постоянен адрес на майката.

Необходими документи:

 • Молба-декларация по образец;
 • Лична карта за справка;
 • Копие от удостоверение за раждане на детето;
 • Уверение от Висшето учебно заведение на майката / осиновителката/ студентка, че е записана в редовна форма на обучение към подаване на молба-декларацията;
 •  Справка банкова сметка, на която да бъде преведена сумата.

Резултат от подаване на Молбата-декларация

Отговор по Молбата-декларация трябва да бъде получен в срок до 2 седмици и ако е нужно да се изпълнят указания. В случай, че ДСП откаже еднократната помощ, то този Отказ трябва да бъде връчен в едномесечен срок, след което заинтересованото лице и срок за обжалване на този отказ пред Административен съд.

 

 

Помощ за майка студентка
Помощ за майка студентка
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg