Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск)

Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск)

  • English
  • Български
  • Русский

Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск)

Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск)

 
Когато звънецът на вратата е придружен с думите “Полиция, отворете.”, на първо място аз наистина трябва да отворя – законът ме задължава да съдействам на служителите на МВР. Добре е да поискам от лицата да се легитимират със своите служебни карти, което те най-вероятно ще направят и без да им подсказвам.
 
След като установя контакт, служителят на МВР сам ще ме уведоми по какъв въпрос ме търси. Възможностите са няколко:
 
постъпило е оплакване, насочено към мен, тъй като ако моят имот е в режим на етажна собственост – съседите могат да ми създадат сериозни главоболия;
 
искат претърсване на дома ми;
 
ще ме арестуват (за повече информация вж. “Арестуваха ме! Какви са правата ми?”);
 
Този материал разглежда случаите, в които полицията действително ще влезе в моя дом. Вариантите тук са два – претърсването да се извърши без съдебно разрешение (само в изключителни случаи и с последващо одобрение от съдия в рамките на 24  часа) или със съдебно разрешение.
 
Важно: щом чета тази статия, то е силно препоръчително преди да предприема каквито и да е действия – да се свържа със специалист по наказателно право. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.
 
Възможността органите на МВР да извършат проверка в моя дом без съответното разрешение е извънредна. Така, когато полицията позвъни на вратата ми по оплакване например от твърде силната музика на моето събиране, след като отворя, аз мога да откажа да ги допусна на проверка в дома си. Служителите на МВР обаче могат да извършат проверка на помещението и без моето съгласие или съдебно разрешение, ако имат основание да ме подозират в тежко престъпление (притежание на наркотици например) или укриване на престъпник. При претърсването задължително се сътавя подробен протокол, от който аз получавам копие. След проверката мога да се посъветвам с юрист относно валидността на съставения протокол, тъй като ако той не е изряден, резултатите от претърсването не са валидно доказателство, защото не са събрани по съответния ред. Събраните доказателства са негодни и ако съдията не одобри протокола.
 
Ако претърсването става по общия ред, с надлежно издадено съдебно разрешение, преди започване на процедурата, служителят ще ми покаже въпросното разрешение, което обаче аз не бих могъл да оспоря на място.
 
Просто трябва да се уверя, че документът пред мен наистина е съдебно разрешение за извършване на претърсване (мога обаче да оспоря разрешението по съдебен ред, а падне ли то, отпада и доказателствената сила на резултата от претърсването, което ще се окаже неправомерно извършено).
 
След като ми представи разрешението от съда, служителят на МВР ще ме покани да предоставя търсените доказателства. Дори да ги предам доброволно, органите на МВР пак ще претърсят дома ми, защото на изземване подлежат освен предварително набелязаните предмети и всичко останало, което може да има отношение по делото. Доброволното предаване обаче ще е в моя полза при евентуален последващ спор за увреждане на мои интереси в процеса на претърсването (например ако се разкрият обстоятелства от интимния ми живот или ми повредят имуществото).
 
Претърсването се извършва през деня и в мое присъствие, на мой пълнолетен близък (ако съм непълнолетен) или ако съм възпрепятстван – в присъствието на домоуправителя на кооперацията или представител на кмета или общината (тоест отсътсвието от помещението по никакъв начин няма да ми помогне). Има само три изключения за претърсване в отсътвието на ползвателя или заместващите го хора:
 
когато полицаите предотвратяват престъпление;
 
когато има данни, че в помещението се укрива човек, извършил тежко престъпление;
 
когато оказват неотложна помощ на хора или при друга крайна необходимост;
 
Ако полицаите влязат принудително в моето жилище, то трябва да впишат причината за това в протокола. Важно е, че освен мен при претърсването трябва да присъстват и поемни лица, избрани от органите на МВР. Те нямат отношение към случая и могат да играят ролята на безпристрастни свидетели. Поемните лица следят за пълнотата на съставения при претърсването протокол, като всички иззети доказателства се представят и на мен, и на тях.
 
Претърсването на моето жилище със или без съдебно разрешение, най-вероятно ще бъде съпроводено и с личен обиск, за който също е необходимо съдебно разрешение, но важат правилата за извършване на претърсване без разрешение – може да се извърши и без разрешение, ако има достатъчно основания да се счита, че укривам доказателства, основанието се вписва в протокола, протоколът се предствя на съответния прокурор до 24 часа. Служителите на МВР могат и да ми забранят да комуникирам с другите присъстващи, за да предотвратят укриването на доказателства. Важно е да знам, че мога да бъда обискиран само от служител от същия пол, в присъствието на поемни лица от същия пол.
 
Какво може да се обърка?
 
при претърсването може да бъде увредено мое имущество;
 
след претърсването може да установя липса на предмети, които не са описани и иззети по съответния ред;
 
претърсването може да разкрие информация за моя личен живот. Законът разпорежда тя да бъде пазена в тайна и ако бъде разгласена, мога да търся правата си;
 
може да ми бъде нанесена телесна повреда при използване на сила или помощни средства (палки, белезници и др.) от страна на органите на МВР;
 
при личния обиск действията на лицата, които го извършват, биха могли по някакъв начин накърнят моето достойнство.
 
 Какво мога да направя?
 
да инициирам наказателно производство срещу виновния служител, като подам жалба в районното поделение на МВР. Виновният случител подлежи и на дисциплинарно наказание;
 
да търся обезщетение от държавата за претърпени имуществени или неимуществени вреди – моят иск трябва да е насочен срещу съответното районно поделение на МВР. Важно е обаче, че за да търся имуществена отговорност в гореизложените случаи, е необходимо да докажа само реалното настъпване на вредните за мен последици и връзката между тях и действията на служителя на МВР.
 
Ако при претърсване или обиск се нуждая от неотложна медицинска помощ, полицаите са длъжни да вземат мерки и тя да ми се окаже. Това включва и случаите, в които самите полицаи са ме довели до такова състояние, независимо дали то е било правомерно или не.
 
Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск)
Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск)
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg