Ползване на съсобствена вещ

  • English
  • Български
  • Русский

Ползване на съсобствена вещ

Ползване на съсобствена вещ

 

    Според предназначението на общата вещ, всеки съсобственик може да си служи с нея. Но това не значи, че всички трябва да я използват по един и същи начин.

    Вие като съсобственик на дадена вещ трябва да полагате определени грижи за запазването й. Ако нещо неприятно се случи с вещта, останалите съсобственици имат право да поискат обезщетение.

    В случай, че само вие се ползвате от общата вещ, ще трябва да знаете, че дължите обезщетение на останалите съсобственици. Ако ви отправят писмено поискване, може да предложите на този, който ви го е отправил, възможност да ползва общата вещ. При положение, че откаже тази възможност няма право на обезщетение.

  Разпределението на ползването се решава от съсобствениците. Решението освен единодушно може да се вземе и от съсобствениците, които притежават повече от половината от общата част.

    В резултат на прекомерното, неправилно ползване на общата вещ или липсата на мнозинство при вземане на решението, вие и останалите съсобственици може да поискате районният съда да реши проблема за разпределение на ползването.

 

 

Ползване на съсобствена вещ
Ползване на съсобствена вещ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg