Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни

Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни

  • English
  • Български
  • Русский

Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни

ПЕДАГОГЪТ И ПСИХОЛОГЪТ ПО ДЕЛАТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

 

 

    Специално място сред особените правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни, е отделено за специалистите в областта на педагогиката и детската психология. В теорията и практиката единодушно се приема като условие за валидността и ефективността на извършените процесуални действия участието на лица с педагогическа и психологическа квалификация.

Целесъобразно е, когато обвиняемият не е навършил 16- годишна възраст, когато е със забавено психо- физиологическо развитие или страда от психическо заболяване, участието на педагога или психолога да се уреди като задължително.

Ролята на тези специалисти е с двойствена природа. От една страна, тя е насочена към подпомагане на дейността на държавните органи чрез адаптиране на допуснатите въпроси по начин, позволяващ разбирането им от непълнолетния с оглед неговите възрастови особености, и правилното им отразяване в изготвения протокол. От друга страна, участието на педагог или психолог гарантира правото на защита на непълнолетния, тъй като осигурява правилното разбиране и точното записване на дадените от него обяснения и отговорите му по време на разпита.

Специфичните особености във възрастовото развитие  изискват разпитващият да притежава познания в областта на детската психология, включително особеностите в емоционалното, социалното, познавателното и образователното ниво на децата като цяло и на конкретното лице в частност.

На практика се поставя значим въпрос- от какви критерии трябва да се ръководи разпитващият, когато решава дали при разпита да участва педагог или да вземе участие психолог.

Педагог трябва да вземе участие, когато именно той най- добре познава личностните особености на обвиняемия, неговото развитие, навици, семейна и приятелска среда, типично поведение, нагласи и интереси.

      Участието на психолог е по-подходящо при разпит на обвиняем, когато има данни, че той е емоционално нестабилен, със забавено развитие, което не изключва възможността да разбира свойството и значението на извършеното от него деяние и да ръководи по стъпките си, характеризира се с по- нисък интелект и във всички случаи, когато прилагането само на педагогическите похвати няма да се окаже достатъчно.

 

Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни
Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg