Ощетен от наследство

Ощетен от наследство

  • English
  • Български
  • Русский

Ощетен от наследство

Често пъти сме чували за родители, които макар да имат 2 или повече деца решават или са убедени да прехвърлят приживе имуществото си или по-голяма част от него само на едното дете или на трето лице и така да лишат своите наследници от наследство.

Защита и гаранция правата на законните наследници

Законът за наследството регламентира правната уредба на взаимоотношенията между  наследодател и наследник и по-скоро регламентира всичко, което касае наследствената маса . В закона се гласи, че „…Децата на починалия наследяват по равни части“, тоест след смъртта на всяко лице неговото наследство се разделя по равно на децата му, съответно ако няма деца се наследява от неговите родители и т.н.

Всеки наследник, всяко дете има своята гарантирана от закона запазена част, която е в различен размер в зависимост от броя на наследниците от съответната степен.

Размер на запазената част

Запазената част на деца и внуци /включително и осиновените, когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете внуче от него - 1/2, а при две и повече деца или внуци от тях - 2/3 от имуществото на наследодателя.

Условия за възстановяване на запазената част на наследник

Когато:

  • наследникът е бил лишен от полагащото му се имущество чрез завещание на трето лице;
  • наследникът е бил лишен от полагащото му се имущество чрез дарение на трето лице.

Ощетеният наследник може да поиска намаляването на  Завещанието и Дарението до възстановяване размера на своята запазена част.

Същият може да поиска разваляне и на сделка за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, когато може да докаже неизпълнение на задължението за издръжка и гледане.

Фиктивна покупко-продажба

За да „прескочат“ закона и да оставят по-голяма част от наследството на любимото си дете родителите, а и всеки наследодател, който иска да лиши свой наследник от полагащото му се наследство,  сключва „фиктивна“ сделка с предпочитаното лице, която обичайно е покупко-продажба.

Фиктивната покупко-продажба също има своите рискове и може да бъде атакувана от наследниците със запазена част, но е най-сигурната защита на интереса на ощетяващия.  Основанията могат да бъдат:

  • фиктивно плащане;
  • липса на средства с доказан произход и  т.н

Ако покупко-продажбата бъде установена за привидна, то ще се приложат правилата за прикритата сделка, тоест дарението, което вече може да бъде атакувано от ощетения наследник в друго съдебно производство.

 

 

 

Ощетен от наследство
Ощетен от наследство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg