Отпуск по бащинство

  • English
  • Български
  • Русский

Отпуск по бащинство

Отпуск по бащинство

 

    При раждане на дете бащата има право на 15 дни отпуск от датата на изписване на детето при положение, че живее заедно с майката. За да ползва той този отпуск, трябва да подаде писмено заявление до работодателя си. Към заявлението трябват още копие от акт за сключен граждански брак, декларация,че бащата и майката живеят заедно и са припознали детето, документ, който удостоверява датата на изписване на детето. Бащата прекратява отпуска си отново с писмено заявление до работодателя.

    Бащата може да използва отпуска, който се полага на майката на детето само с нейното съгласие, след като детето навърши 6- месечна възраст. Тук отново това става с писмено заявление до работодателя заедно с акт за раждане на детето и декларация съгласно приложение №8 от Наредба за работното време, почивките и отпуските. Работодателят е длъжен да разреши тази отпуска.

    При смърт или тежко заболяване на майка на дете до 2 години или осиновителка на дете от 2 до 5 години, бащата има право да се ползва от отпуска за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете. Отпуските могат да се ползват от родителите на бащата или от родителите на майката, която е починала или се е разболяла тежко. Разбира се, с негово съгласие.

   Отпуска се прекратява ако: бащата е с лишени или ограничени родителски права; детето се даде за осиновяване; детето се настани в детско заведение на пълна държавна издръжка; детето се настани за отглеждане в приемно семейство; майката реши лично да използва отпуска си по майчинство; почине детето; съдът прекрати осиновяването; се прекрати трудовото правоотношение на майката.

   Времето, в което бащата ползва отпуска се счита за трудов стаж. Той има закрилата при уволнение, докато се ползва от отпуските.

 

Отпуск по бащинство
Отпуск по бащинство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg