Отпуски

  • English
  • Български
  • Русский

Отпуски

Отпуски

 

    Отпуските биват платени и неплатени.

   Работник или служител , постъпил за първи път на работа може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие 8 месеца най- малко трудов стаж. Няма значение дали той е бил при един или различни работодатели след 8- те месеца има право на основен отпуск в размер на 20 работни дни за една година. В зависимост от характера на работата някои работници и служители имат право на удължен отпуск.

    Платеният годишен отпуск може да се използва наведнъж или на части  в съответствие с утвърден от работодателя график през годината, за която се полага.

   Лицето, което желае да се ползва от правото си на отпуск трябва да подаде заявление до работодателя си. В него изразява желанието си за отпуск и посочва времето, през което иска да почива.

    При неизползване на отпуска в срок до две години от края на годината, за която се полага, се губи правото да се използва. Без значение е причината за това.

   Работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за текущата година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, когато се прекрати трудовото правоотношение.

    Неплатен годишен отпуск може да се ползва независимо от натрупания трудов стаж. Може да се ползва по всяко време и без определена продължителност. Работодателят не е длъжен да позволи ползването му, зависи от неговата преценка. Ако неплатения отпуск надвиши 30 работни дни вече не се зачита за трудов стаж.

 

Отпуски
Отпуски
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg