Отоплението в сграда и законността на неговото прокарване

Отоплението в сграда и законността на неговото прокарване

  • English
  • Български
  • Русский

Отоплението в сграда и законността на неговото прокарване

 
 
С придобиването на отделен обект в сграда – етажна собственост, собствениците, по разпореждането на закона, придобиват и съответната идеална част от общите части на сградата. Общите части на една сграда са изброени примерно в чл. 38, ал. 1 ЗС и сред тях са стълбите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби. В разглеждан от ВКС случай е прокарана индивидуална инсталация за локално отопление, състоящо се от локален водогреен котел и тръби за топла и студена вода. Тръбите от котела към комина са прекарани през отвори в стената между съседните на страните изби и в тавана на избата на ищеца, а тръбите за топла и студена вода преминават през общи части на сградата – стълбищните клетки на всички етажи до апартамента на ответника. При това положение според Решение № 212 от 17.10.2014 г. на ВКС неправомерното въздействие върху вещното право на лицето, през чието имущество е прокарана инсталацията се състои именно в прокарването на локалната инсталация, поради което и търсената защита чрез премахването й съответства на вида на нарушението и не го надхвърля.
 
Отоплението в сграда и законността на неговото прокарване
Отоплението в сграда и законността на неговото прокарване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg