Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО)

Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО)

  • English
  • Български
  • Русский

Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО)

 
От малък мечтая за собствен бизнес. Е, най-сетне осъществих мечтата си! Регистрирах си фирма, наех специалист, който да се грижи за счетоводството, и към този момент не мога да се оплача от липса на работа. Вече е краят на годината и идва моментът да “тегля чертата” и да разбера дали съм на печалба. Оказва се обаче, че трябва да публикувам резултата от своята дейност в Търговския регистър под формата на годишен финансов отчет (ГФО). В следващите редове ще науча как да направя това.
 
Oбявяването на ГФО отнема 15 мин. онлайн. Изпращаш документите сканирани по имейл и адвокат ги подава в Търговския регистър; получаваш входящ номер. 
Кой е длъжен да публикува ГФО в Търговския регистър?
Основното правило е, че всички търговци, вписани в Търговския регистър, трябва да обявят своя финансов отчет също там. Това, на първо място, са търговските дружества (ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КДА, СД). Те обявяват ГФО без изключение. Своя годишен финансов отчет трябва да обявят и някои еднолични търговци (ЕТ). Става въпрос единствено за тези ЕТ, които подлежат на независим финансов одит. Такива са търговците, които отговарят на два от следните критерии:
 
балансова стойност на активите – повече от  2 млн. лв.;
нетни приходи от продажби – повече от 4 млн. лв.;
средна численост на персонала за отчетния период – над 50 души.
Повече за независимия финансов одит ще науча малко по-надолу.
 
Важно! Трябва да имам предвид, че в зависимост от балансовата стойност на активите, приходите от продажби и средната численост на персонала на фирмата ми, тя попада в една от следните категории – микропредприятие, малко предприятие, средно предприятие или голямо предприятие. Когато пък съм част от група фирми, тази група може да бъде малка, средна или голяма. В коя категория попада моята фирма е от значение за това кой трябва да изготви годишния й финансов отчет, както и дали подлежи на задължителен независим финансов одит.
 
За коя година се отнася годишният финансов отчет?
Регистрирах фирмата си на 1 септември 2016 г. Това означава ли, че трябва да направя годишен финансов отчет за периода 1 септември 2016 г. – 1 септември 2017 г.? Не, годишният финансов отчет се съставя за една финансова година, а тя, от своя страна, съвпада с календарната. Т. е. отчетният период е от 1 януари до 31 декември. Следователно, въпреки че към края на годината моята фирма е извършвала дейност едва 4 месеца, аз отново съм длъжен да изготвя и обявя ГФО! Той обаче ще обхваща периода 1 септември – 31 декември 2016г.
Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО)
Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО)
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg