Обезщетение при лека телесна повреда

Обезщетение при лека телесна повреда

  • English
  • Български
  • Русский

Обезщетение при лека телесна повреда

Леката телесна повреда изисква да е налице разстройство на здравето извън случаите на тежка и средна телесна повреда. Законът има предвид всички увреждания на организма, които са довели до болестно състояние, без то да е продължително, постоянно, трайно или временно опасно за живота. Касае се за кратковременно разстройство на здравето, изразяващо се в леко увреждане на анатомическата цялост на организма или тъканите, както и по-леки изменения във физиологическите функции извън болката и страданието.
При леките телесни повреди с причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето, увреденият претърпява само болка или страдание. Съдържанието на тези увреждания се свежда до краткотрайни телесни болки, предизвикани от посегателството върху различни части на тялото. По своята същност болката представлява неприятно физическо усещане, а страданието е продължителен процес на болката. Не е необходимо във всеки конкретен случай да се доказва, че пострадалият е претърпял болка или страдание. Достатъчно е извършеното посегателство да е от такова естество, че да предизвиква такива последици при нормални условия.
 Преследва се по частна тъжба от пострадалия. Желателно, дори задължително е към нея да се приложи и медицинско свидетелство.
Ако сте станали жертва на насилие, извадете такова свидетелство веднага, ако ви е възможно.
Ако нямате такова, добре е да има свидетели на случилото се, които са готови да Ви помогнат. Заплатените пари за медицинско можете да търсите от извършителя, заедно с обезщетението за претърпените от Вас неимуществени вреди / в правната терминология се наричат страдания и болки / , те представляват за Вас имуществени вреди, също такива са и средствата отделени за закупуване на лекарства, медицински прегледи и интервенции, ако има такива. Може да поискате и удостоверение от психолог.
Погрешно хората смятат,че е необходимо да има големи, лесно забележими рани, престой в болница,медицински интервенции. Подобни неща не са необходими, за да претендирате вреди, както и за да Ви се издаде медицинско удостоверение.
Задължително тъжбата трябва да бъде подадена в 6-месечен срок след извършеното срещу вас посегателство, за да осъдят провинилият се спрямо Вас, на лишаване от свобода, глоба или пробация. Глоба се заплаща към държавата, отделно от обезщетението, което ще претендирате за вреди.
Ако пропуснете този срок, можете да търсите вреди в рамките на 5 години, но няма да бъде в наказателно, а в гражданско производство, т.е. няма побойника да бъде осъден за извършено престъпление с лишаване от свобода, глоба или пробация. Вие обаче ще получите парично обезщетение.
Неимуществените вреди са вашите неприятни емоционални преживявания, в следствие на изживените болки и унижение. Те се доказват със свидетели и/или с експертиза. Тъжителят сам определя каква сума да претендира. За претърпените от вас болки и страдания от душевен и физически характер, съдът присъжда обезщетение от порядъка на няколко хиляди лева.
 
 
Обезщетение при лека телесна повреда
Обезщетение при лека телесна повреда
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg