Неустойката

Неустойката

  • English
  • Български
  • Русский

Неустойката

Неустойката

 

    Неустойката е договорна клауза, която по принцип не се дължи по силата на закона. Поради тази причина може да претендирате за такава само в случай, че съществува като клауза в договора.

    Неустойката се включва като клауза в договора от вас и съдоговорителя. Когато отсрещната страна не изпълни свое задължение или изобщо не спази уговорката, имате право да получите сума, която представлява неустойката. Няма нужда да се доказват причинените вреди.

    Неустойка има възможност да се уговаря в случай на цялостно неизпълнение на договора, за забавено изпълнение, за неточно изпълнение.

  Може да предявите пред районния съд иск обезщетение над неустойката в случай, че уговорената неустойка няма да е достатъчна, за да възстанови причинените вреди. Може пък да искате от съда да намали неустойката, но трябва да докажете, че уговорената сума надхвърля претърпените вреди. В случай, че задължението е изпълнено частично или е изпълнено неправилно също има възможност за намаляване на неустойката.

   Когато и двете страни са търговци, не може да бъде намаляна заради прекомерност неустойка, която се дължи по търговска сделка. Предполага се, че търговците като професионалисти могат да предвидят по- точно размера на вредите от неизпълнение на поетото задължение.

 

Неустойката
Неустойката
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg