Начин за откриване на биологичните родители

  • English
  • Български
  • Русский

Начин за откриване на биологичните родители

Начин за откриване на биологичните родители

 

    Единствено  по съдебен ред може един осиновен човек да разбере произхода си. Вие или вашите осиновители може да заявите за разкриване на биологичните си родители, като подадете молба до окръжния съд, който е постановил решението за допускане на осиновяването ви. Съдът е този, който решава дали разкриването е основателно. По принцип за основателни обстоятелства се смятат тези, които са свързани със здравния статус на осиновения- например, ако той има някаква наследствена болест.

   Към молбата трябва да приложите и доказателства за основанието да се разкрие тайната на осиновяването. В този тип дела винаги участва и прокурор. Той може да отхвърли молбата ви или да твърди, че тя трябва да бъде уважена. Също така съдът е нужно да намери биологичните ви родители и да изслуша те какво становище имат. Ако те не могат да бъдат намерени или са починали, делото може да продължи и без тяхното изслушване.

   След това съдът стига до решение дали да уважи искането, или да го отхвърли. Ако той го уважи, ще ви бъде предоставена информацията за биологичния ви произход, като ви дадат достъп и издадат преписи от гражданското дело за допускане на осиновяването ви. Ако пък го отхвърли, имате възможност да обжалвате пред апелативен съд. При положение, че не ви харесва и неговото решение може да обжалвате отново вече пред Върховен касационен съд. Неговото решение ще бъде окончателно.

 

Начин за откриване на биологичните родители
Начин за откриване на биологичните родители
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg