Местни данъци

  • English
  • Български
  • Русский

Местни данъци

Местни данъци

 

    Данъците в България са два вида- републикански и местни. Републиканските се определят от държавата, като постъпват в държавния бюджет. Размерът на местните се определя от общините и те постъпват в бюджета на конкретната община.

   Местни данъци дължите когато: сте собственик на недвижим имот; имате сграда, която е построена върху държавна или общинска земя; управлявате имот на държавата или общината; имате учредено вещно право на ползване; сте концесионер. Когато имате повече от едно жилище, за това, в което живеете ( основното) се ползвате с намаление 50 на 100.

    При придобиване на имот трябва да подадете данъчна декларация в общината, където е той.

    Данък върху наследство ще дължите, когато наследството, което сте наследили не е от ваш роднина или съпруг/ съпруга. Отново подавате данъчна декларация в срок от 6 месеца от откриването на наследството.

   Данък за прехвърляне на придобит недвижим имот или ограничено вещно право също се заплаща, както и при придобиване на имущество по дарение. В случай, че дарението е от роднини по права линия или между съпрузи данък не се плаща. Извън тези случаи трябва да подадете декларация за облагането в 2- месечен срок от получаване на наследството.

    Плащат се данъци също така за превозни средства, патентен данък. Ако имате места за нощувки, плащате и туристически данък.

 

Местни данъци
Местни данъци
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg