Лишаване от родителски права

  • English
  • Български
  • Русский

Лишаване от родителски права

Лишаване от родителски права

 

    Ако единият от родителите не се отнася достатъчно сериозно или застрашава правилното развитие и възпитание на детето, другият родител има основание да поиска ограничаване или лишаване от родителски права.

    Лишаването от родителски права е пълното отнемане и забрана да се осъществяват каквито и да е действия по отношение на детето.  Основанията за лишаване съгласно закона са няколко: Например, ако родителят страда от алкохолна зависимост, употребява наркотични вещества, упражнява физическо или психическо насилие над детето или друг член на семейството; особено тежки случаи на продължителна физическа или душевна болест, поради които родителят не е в състояние да упражнява родителските си права; ако без основателна причина не полага грижи за детето и не му дава издръжка.

    Дори лишеният от родителски права родител да не може да полага грижи за детето, нито да го представлява,  задължението му за издръжка на детето не отпада. Наследствените права на детето спрямо лишеният от права родител не отпадат.  Този, който е бил лишен от родителски права, не може да бъде осиновител. Родителските права се предоставят изцяло на единия родител, след като другият е лишен от тях. Ако е бил само един родител и той е лишен, детето се настанява извън семейството.

    При положение, че  родителят се поправи и може отново пълноценно да се грижи за детето си, неговите родителски правомощия мога да бъдат възстановени.

 

Лишаване от родителски права
Лишаване от родителски права
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg