Колективен потребителски иск

  • English
  • Български
  • Русский

Колективен потребителски иск

Колективен потребителски иск

 

    Колективен иск се води най- вече срещу търговски дружества и държавни органи от името на дадени лица, които са били увредени от едно и също нарушение. Има два вида колективен иск: установителен иск за факти (при установяване само на увреждащото действие, противоправен характер и вината) и осъдителен иск. При осъдителния иск може да искате осъждане на нарушителя: да преустанови нарушението, да поправи последиците от нарушението, да ви заплати обезщетение за претърпените вреди. Най- често се използват осъдителни искове.

    За да започне цялата тази процедура, трябва да подадете искова молба пред дадения окръжен съд. Към молбата трябва да приложите и доказателство за това какви са възможностите на ищеца, за да се види дали има финансовата възможност да води делото. При колективните искове държавната такса е солидна.

    След като съдът получи исковата молба, той определя как да се разгласи, така че и другите увредени лица да разберат, че е започнало такова дело. Тези лица трябва в определен срок, даден от съдията, да заявят дали ще участват в колективния иск или ще се защитават самостоятелно. Ако не заявят нищо, пак ще бъдат обвързани от съдебното решение.

    Още в началото, в исковата молба имате възможност да направите искане за налагане на привременни мерки. Това се прави поради причината, че съществува опасност в периода от подаването на молбата до съдебното решение да продължава нарушението и да има заплаха за здравето или живота на хората.

 

Колективен потребителски иск
Колективен потребителски иск
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg