Как може да дарите орган?

  • English
  • Български
  • Русский

Как може да дарите орган?

Как може да дарите орган?

 

    Донорството представлява даряване на органи, клетки, тъкани от един човек за трансплантация на друг човек. Независимо дали лицата, които съответно дават и получават орган са здравноосигурени, манипулацията се извършва с държавни средства. Вие може да бъдете донор приживе и след смъртта си. Трябва писмено да заявите несъгласието си, ако не искате органите ви да бъдат дарени след вашата смърт. Непълнолетни лица нямат право да даряват органи.

   Докато сте жив може да дарите орган, който е самовъзстановяващ и някой от чифтните органи. Ваш орган има възможност да бъде трансплантиран на съпругът/ ата ви, детето ви, ваш роднина, човек, с когото сте съжителствали най- малко 2 години.

   След смъртта ви всички ваши органи може да бъдат дарен, ако преди нея не сте заявили писмено несъгласие и е установена биологична съвместимост между органите. Разбира се, те трябва да се свържат с най- близките ви и ако те не възразят писмено, органите ви вече може да се дарят.

  При положение, че не искате органите ви да бъдат дарени, трябва да потвърдите несъгласието си с декларация пред общопрактикуващ лекар. След това лекарят трябва да впише несъгласието, което сте дали в здравноосигурителната книжка и в медицинския регистър. При мозъчна смърт те ще бъдат проверени дали за отказ.

    Декларация за несъгласие предавате в общината по постоянния ви адрес, когато не сте здравноосигурен.

 

Как може да дарите орган?
Как може да дарите орган?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg