Как да се справим с шумните съседи?

  • English
  • Български
  • Русский

Как да се справим с шумните съседи?

Как да се справим с шумните съседи?

 
Това е краят! Не може повече така да продължава! Вече не може да се издържа! 02.30 ч. през нощта е, а съседът от горния етаж вдига шум. Така е всяка нощ. На работа съм от 08.00 ч., а дейността, която извършвам, изисква висока концентрация. 
Имам ли право на “тишина” или съседите могат да вдигат шум, когато си поискат?
Слава Богу, както аз, така и останалите съседи в етажната собственост имаме не само права, но и задължения, за да живеем спокойно “под един покрив”.
 
Всеки собственик, ползвател или обитател в блока е длъжен:
 
да не извършва в своето жилище дейности или действия, които създават безпокойство за другите съседи, по-голямо от обичайното;
да спазва правилника за вътрешния ред в етажната собственост.
Това звучи добре, но съседът може да възрази, че негово лично право е да прави шумни купони и да ремонтира своето жилище.
 
Ако ми е дошло до гуша – то има правни начини да санкционираме съседите! Ако съм готов да заплатя на адвокат с опит по Закона за етажната собственост, то мога бързо и лесно да се свържа със специалист на тази страница.
 
Кога е забранено да се вдига шум? Кой определя правилата?
Може да се каже, че “защитата” от шума на съседите е уредена на две нива.
 
Нормативно като основните актове са наредби на Общинските съвети с ограничено действие на територията на съответната община, с които да уреждат спазването на обществения ред, включително и кога е допустимо вдигането на шум. 
Важно! Тези наредби съдържат  по принцип сходни по характера си правила, но това не е задължително. Затова преди да потърся правата си, в тази неприятна “шумува” ситуация, е добре да посетя електронната страница на моята община и да се запозная с точно определеното време, в което е недопустимо да се вдига шум.
 
Например в София, понастоящем действа Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община. Съгласно нея мога да изисквам от съседите ми да не вдигат шум (организират шумни  увеселения, извършват ремонти и производствени дейности) по всяко време освен изрично предвиденото в наредбата, а то е:
 
от 8 до 14 часа и от 16 до 20 часа в дните, обявени за работни;
в почивни дни само със съгласието ни като засегнати съседи – например съседът предупреждава, че тази събота ще е малко по-шумно от обичайното, защото от 10.00 до 14.00 часа ще сменя дограмата си; 
Важно! Свиренето на музикални инструменти и пеенето за обучение, репетиране, преподаване и музика може да става само от 08.00 – 14.00 и от 16.00 – 22.00 часа.
2. Общото събрание на етажната собственост е длъжно да приеме правилник за вътрешния ред в етажната собственост. Решението се взима с мнозинство повече от 50% от представените идеални части от общите части в етажната собственост. Съгласно закона министърът на регионалното развитие и благоустройството приема примерен правилник за вътрешния ред, който може да се използва от Общото събрание, а не е задължителен. С актуалния примерен правилник мога да се запозная тук.  Съгласно него се забранява свиренето, пеенето, шумния говор и увеселения, използването на озвучителни системи, на перални и съдомиялни машини, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели, във времето от 22 до 8 ч. сутринта и от 14 до 16 ч. следобед. Изключения се допускат само с разрешение на председателя на УС (управителя).
Как да се справим с шумните съседи?
Как да се справим с шумните съседи?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg