КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ

КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ

  • English
  • Български
  • Русский

КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ДАВНОСТ ИЛО КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ
 
КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ
 
Всяко лице, поело парично задължение или задължение да извърши определено действие да прехвърли собствеността върху имот, върху движима вещ и други, може да се освободи от това задължение, без да го изпълнява и без да дължи обезщетение в случаите на изтекла погасителна давност. В тези случаи, възможността едно задължение да престане да Ви обвързва е свързано:
 
с изтичане на определен период от време, през който вашия кредитор е бездействал и не е търсил изпълнение на задължението Ви
и с изрично изявление от Ваша страна, че дългът  Ви е погасен по давност.
В повечето случаи, дългът Ви се погасява по давност с изтичане на пет години, считано от датата на която Вие е следвало да изпълните своето задължение. В случаите, в които дължите периодичното заплащане на някаква сума например за ток, за парно, за вода, за телефон, както и когато дължите обезщетение, лихви, неустойки, дългът се погасява с изтичането на три години от датата на падежа.
 
Важно е да знаете, че  ако срещу Вас се води дело, съдията няма служебно да отхвърли иска срещу Вас при изтекла погасителна давност, а е необходимо изрично да заявите, че не дължите поради изтеклия давностен срок.
 
Три, респективно петгодишната давност спира или се прекъсва в определени предвидени в закона случаи. Спирането на давността означава, че тя не тече през периода, в който са налице определени от закона обстоятелства докато тече съдебно дело, между родители и деца и т.н. Спирането е равнозначно на удължаването на давността с периода от време, през който тези обстоятелства са налице.  Прекъсването на давността е равносилно на започване на нов три или пет годишен давностен срок, считано от настъпването на определени посочени в закона фактори – влязло в сила съдебно решение, започнало изпълнително дело или в случай, в който сте признали дълга. Признаване на задължението е налице не само когато направите изрично изявление до кредитора, че дължите, но и когато извършите действия от които може да се направи извод, че сте признали своето задължение. Типичен пример за признаване на задължение е заплащането на сметка за парно, вода, телефон. По-различно стои случаят, когато заплащате сметката си за ток. В тези случаи, съдът отчита обстоятелството, че се извършили заплащането на сметката си за ток, поради това, че електрозахранването ви може да бъде преустановено или вече е спряно и приема, че не е налице доброволно признание на задължението.
 
Имайте предвид, че винаги след като срещу Вас има влязло в сила решение, новата давност е петгодишна, независимо че преди прекъсването й със съдебното производство тя е била пет или три годишна.
 
По време на спирането на давността, винаги текат лихви за забава в случаите, в които задължението е парично, като на практика много често главницата е по-малка като размер от този на изтеклите лихви.
КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ
КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg