Как да подам сигнал до КАТ?

Как да подам сигнал до КАТ?

  • English
  • Български
  • Русский

Как да подам сигнал до КАТ?

Как да подам сигнал до КАТ?

 
Докато се разхождах по улицата, неочаквано се натъкнах на неправилно паркирана кола. Какво мога да направя в този случай? Възможно ли е да подам сигнал до КАТ? Безопасно ли ще е за мен?
 
Какво е необходимо да знам, преди да подам сигнал до КАТ?
Контрол на автомобилния транспорт – с други думи – пътна полиция. Службата е подчинена на Министерството на вътрешните работи и основната й функция е да контролира движението на автомобилите по пътищата.
 
Полицейските органи могат да събират информация с моя помощ, обаче решението за доброволно сътрудничество принадлежи изцяло на мен.
 
Как мога да подам сигнал до КАТ?
Един от начините да подам сигнал до КАТ е чрез телефонно обаждане до специален номер за спешни повиквания 112. В случая обаждането ще е с адресат служба “Национална полиция. Тъй като е голяма вероятността да не съм запознат към коя служба да се обърна, имам право на обаждане до 112 със цел информация, което не се счита за злоумишлено.
Друг начин да подам сигнал до КАТ е по електронен път. Възможно е това да стане чрез електронно писмо на адреси:  112-rc-sofia@mvr.bg, (Регионален център 112);  pr.press112@mvr.bg  (Пресцентър МВР).
Възможно е да подам електронен сигнал и чрез специално мобилно приложение.
Какви са условията за подаване на сигнал?
Какво трябва да знам, ако искам да подам сигнал по телефон 112?
 
Не може да ми бъде отказан достъп до него
Мога да се обадя и за да съобщя за пътно нарушение – например неправилно паркирана кола. Информацията, която трябва да предоставя на център 112 в случая, включва моите имена, телефон за връзка, точен адрес, ориентир за мястото на нарушението, както и дали то представлява опасност за населението.
Набирането на телефонния номер 112 е безплатно, включително и за уличните телефонни кабини.
Какво трябва да знам при подаване на сигнал чрез електронна поща?
 
Мога да подам сигнал с предложение за действия до КАТ чрез електронна поща. Хубаво е да знам, че за нарушения и престъпления, които не са свързани пряко с участниците в движението по пътищата, КАТ могат да препратят сигнала ми към съответната служба.
КАТ са длъжни да ме информират за съдържанието на сигнала.
Анонимни сигнали НЕ СЕ разглеждат. При изясняване на случая КАТ може да изиска сведения и документи, но не и ако предоставянето им накърнява достойнството ми или представлява опасност за мен.
До два месеца, ако не предадат случая на по – горестоящ орган, КАТ трябва да излязат с решение. Междувременно те са длъжни да ме държат в течение за това, което вършат. Решението по моя сигнал ми се съобщава писмено в едноседмичен срок от постановяването му.
Случаят стига до съда и ме призовават като свидетел. Мой граждански дълг е да се явя. Ако обаче се опасявам, че свидетелстването може да ми навреди, имам право да се откажа. В този случай трябва да уведомя писмено съда, като в отказа си посочвам и мотивите.
Когато си играя с телефон 112 (шегувам се, заблуждавам), нося отговорност! (7.1. от Правилата).Глобата може да скочи и до 20 000 лв. Отговарям и за причинените на спешните служби вреди и загуби. Ако извърша повторно нарушение, глобите са в двоен размер.
 
Какво трябва да знам за мобилното приложение?
 
То е създадено със цел да улесни гражданите при подаването на сигнали за  пътни нарушения.Чрез него имам възможността по – бързо да изпратя информацията и доказателствата (снимки, видеозаписи) до МВР. Ето защо, ако съм хванал нарушител в движение (неправилно шофиране), мобилното приложение ще ми свърши по – добра работа.
Условията за подаване на сигнал, както и подробностите около съдържанието са изложени на страницата.
Възможно ли е нарушителят да научи за мен?
Не, тъй като личните ми данни са защитени и достъп до тях имат единствено служителите на МВР и центровете за спешни повиквания 112.
 
Данните се регистрират в информационните фондове на центровете 112. След изтичане на срок от четири месеца данните се преместват, а ако до три години не бъдат използвани – биват унищожавани.
 
Ако изтече информация, нарушителят научи за мен и започне да ме заплашва, имам право да подам сигнал в полицията. Отделно, ако изтичането на данните е по вина на държавен служител, той отговаря заедно с държавата за причинените ми вреди и загуби.
Как да подам сигнал до КАТ?
Как да подам сигнал до КАТ?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg