Как българският съд разрешава въпроса с възстановяване на запазена част от наследство

Как българският съд разрешава въпроса с възстановяване на запазена част от наследство

  • English
  • Български
  • Русский

Как българският съд разрешава въпроса с възстановяване на запазена част от наследство

Според съда правото да се иска намаление на завещателно разпореждане или дарение с оглед да се възстанови запазената част е лично право, което може да бъде упражнено само от титуляря му или неговите наследници. Съдебната практика е категорична, че намалението на завещателно разпореждане се допуска само ако е изрично поискано и то до размер, необходим за възстановяване на запазената част на поискалия го наследник. Върховните съдии са на мнение, че въпросът за установяване обема на наследството е такъв за преценка на конкретни доказателства по делото, като всяка страна трябва да докаже твърденията си. В случай че делбеният имот не може да бъде върнат в наследството, възстановяването на запазената част може да бъде и стойностно. Съдът е категоричен, че погасителна за иска е общата петгодишна давност по чл. 110 ЗЗД, която, независимо от това дали е предявен в делбено производство или самостоятелно извън него, тече от откриване на наследството.

 

Как българският съд разрешава въпроса с възстановяване на запазена част от наследство
Как българският съд разрешава въпроса с възстановяване на запазена част от наследство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg