Какво трябва да знаем за трудовия стаж, придобит в чужбина?

Какво трябва да знаем за трудовия стаж, придобит в чужбина?

  • English
  • Български
  • Русский

Какво трябва да знаем за трудовия стаж, придобит в чужбина?

Какво трябва да знаем за трудовия стаж, придобит в чужбина?

 

Какво е трудов стаж?

 

    Това е времето, през което човек е работил по трудово правоотношение. Ако не е назначен на трудов договор, а на друг (като например граждански договор), по който да работи и да му се заплаща за това, не може да му се зачита трудов стаж. По същия начин ще бъде и ако упражнява свободна професия. Трудовият стаж, който е натрупан в чужбина, ще се зачита за такъв, ако законът на съответната държава счита отношенията с работодателя за трудови.

 

Признава ли се трудов стаж, ако човек е работил в границите на Европейския съюз?

 

    Разбира се. Признава се не само ако човек е работил в държава-членка на Европейския съюз, но и ако е работил в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), както и в Конфедерация Швейцария. Признава се за трудов стаж и времето, в което е заемал човек длъжност в институция на Европейския съюз.

 

Признава ли се трудов стаж, ако човек е работил в държава, която не е членка на Европейския съюз?

 

    Тук отговорът не може да бъде равнозначен. Трябва човек  да провери дали България има сключен договор или спогодба с дадената държава. България има много сключени договори за социална сигурност:

 

  • с Руската федерация. Не се включват държавни служители, военнослужещи от въоръжените сили, лица от ръководния състав на органите на МВР и членовете на техните семейства.
  • Канада;
  • Тунис;
  • Израел;
  • Корея;
  • Молдова;
  • Украйна.

    Както и с още много други държави.

 

Необходими документи, за да се докаже трудовият стаж, придобит в друга държава

 

    Доказването на трудовия стаж е важно с оглед на кандидатстването за работа на места, където по закон се изисква наличието на такъв. В зависимост от дейността, която е извършвана на територията на друга държава документите са различни, но има едно общо нещо–  трябва да бъдат преведени на български език и заверени съгласно процедура, приложима между България и съответната държава.

 

Как стоят нещата с признаването на документи, издадени в чужбина?

 

    При повечето случаи е достатъчно документът, който се представя във връзка с признаването на трудовия стаж, натрупан в друга държава, да бъде удостоверен с апостил от дадения орган на чуждата държава. След като бъде поставен е необходимо документът да се преведе на български език и да се завери в МВнР в София.

    Ако между държавата, в която са издадени документите, и България има сключен договор за правна помощ, не е необходимо поставянето на апостил върху конкретния документ. В такъв случай документът трябва само да се преведе на български език и да се завери в МВнР в София. На страницата на МВнР са написани  държавите, с които България има сключени договори за правна помощ.

 

Какво трябва да знаем за трудовия стаж, придобит в чужбина?
Какво трябва да знаем за трудовия стаж, придобит в чужбина?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg