Какво е важно да знаем за ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВОТО

Какво е важно да знаем за ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВОТО

 • English
 • Български
 • Русский

Какво е важно да знаем за ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВОТО

Какво е важно да знаем     за  ДЕЛБА НА  НАСЛЕДСТВОТО

 
Когато наследодателят е оставил само един наследник, цялото наследство минава в негова полза. Но когато има няколко наследници, между тях се създава имуществена общност. Всеки един от тях има идеална част от собствеността на всяка вещ. Сънаследниците могат по всяко време да прекратят общността, посредством делба на наследственото имущество.
Делбата на наследството има за цел да ликвидира състоянието на имуществената общност и да създаде на нейно място отделни имуществени права на сънаследниците върху реално определени обекти. Тя прекратява общността и превръща идеалните части на сънаследниците  в отделна реална собственост за всеки един от тях. Чрез нея наследственото имущество се разпределя между наследниците, съобразно неаследствените права, които те имат в общността.
Делба на наследственото имущество може да се иска от всеки сънаследник, макар да има противното разпореждане от наследодателя или противна уговорка между сънаследниците.
Делбата е недопустима, само когато законът разпорежда друго или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. Например общите части на сградите, в които отделните етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, портиерско или таванско помещение и др. не могат да бъдат разделени./чл.38, ал.3 ЗС/
Правото да се иска делба не е ограничено с давност.
 
 
Какво е важно да знаем   за ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВОТО
Какво е важно да знаем   за ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВОТО
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg