Какво да направя когато мой близък изчезне безследно?

Какво да направя когато мой близък изчезне безследно?

  • English
  • Български
  • Русский

Какво да направя когато мой близък изчезне безследно?

 

 
Преди няколко месеца за последно видях съпруга си, изпращайки го в командировка извън страната. След това изминаха няколко дни, но така и не се свързахме. Оттогава са изминали месеци, но все още нямам никаква информация за него. Какво би следвало да направя?
 
Какво мога да направя, когато едно лице изчезне безвестно?
Преди да се обяви безвестното отсъствие на моя съпруг трябва да измине определен период от време, през който да няма никакви сведения за него – къде живее, какво яде, къде работи, дори дали е жив. Не е задължително изчезването да се дължи на конкретни обстоятелства – отвличане, изгубване в планина или други. Безвестното изчезване се свързва само с наличие на две предпоставки:
 
да нямам представа за причините за отсъствието на лицето, къде се намира и дали въобще е жив;
да нямам сведения от и за него.
Това означава да не съм го виждала необичайно дълго време, да не съм могла да се свържа с него по телефона или да съм получила информация за него от друго място.
В такива случаи, за да защитя интересите на изчезналия ми съпруг, мога да подам молба до районния съд (Това е съдът по постоянния адрес на изчезналия. Ако няма такъв, то молбата се подава до съда по последното местожителство) да му бъде назначен представител. Такава молба могат да подадат също и нашите деца, неговите родители и всички останали лица, които докажат, че имат интерес от това (например кредитори, работодатели). Във всички случаи представителят на безвестно изчезналия трябва да се назначи с предпочитание измежду роднини или близки. Бъда ли назначена за негов представител, аз ще имам право да извършвам определени действия (Това са действия по управление, чиято цел е  използване, поддържане и запазване на имотите или вещите, без да се отчуждават или обременяват трайно) от името на съпруга си, за да запазя интересите му.
 
Ако за съпруга ми продължат да липсват сведения през значителен период от време, то вече са налице предпоставки, не просто за назначаването на представител, ами и за установяване на отсъствието от съда.
 
Кога може да се обяви отсъствие?
Когато за съпруга ми няма сведения повече от една година, мога да подам молба до районния съд с искане за обявяване на неговото безвестно отсъствие. Не е задължително преди това да е било обявено безвестно изчезване, за да се обяви отсъствие. Съдът ще реши дали да обяви отсъствието на съпруга ми, след като изслуша прокурора, наследниците към датата на последното известие, пълномощниците и други заинтересовани. В този смисъл трябва да имам предвид, че съдът може да ме призове да дам сведения.
 
Какви са последиците от обявеното отсъствие?
Наследниците на съпруга ми можем да поискаме от съда да ни въведе във временно владение на имотите му. Това означава, че можем да управляваме неговите имоти (да живеем в тях, да отдаваме под наем за срок до 3 години), да го представляваме пред различни институции и да използваме приходите му – неговите лични, както и тези от управлението на имотите (например наемната цена на жилище) за свои нужди. Това, което не можем да правим сами без изрично разрешение на съда, е да се разпореждаме с имотите – да продаваме или ипотекираме апартаменти, да залагаме негови вещи.
 
Заветниците (тези, които имат завещано конкретно право) и лицата, които имат права, зависещи от смъртта на отсъстващия (например кредитори), могат да поискат да бъдат допуснати временно да  се ползват от тези права. Но важно е да се отбележи, че изпълнението на задължения на съпруга ми, които зависят от неговата личност (издръжка, задължения по договор за изработка), се спира.
Какво да направя когато мой близък изчезне безследно?
Какво да направя когато мой близък изчезне безследно?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg