Какво да направим при безследно изчезнал?

  • English
  • Български
  • Русский

Какво да направим при безследно изчезнал?

Обявяване на отсъствие или смърт

Ако Ваш близък или роднина е безследно изчезнал, за него няма никаква информация и е нужно за делата му да се грижи някой, то трябва да уведомите Районен съд, който да назначи лице, което да представлява изчезналия и да взема мерки за запазване на интереса му. Лицето, което се назначава е негов роднина или близък.

Ако изчезналият има назначен законен представител или пълномощник, то друг представител се назначава само за работи, за които няма кой да се грижи.

Обявяване на отсъствие

Ако  безследно изчезналият не се появи повече от една година и за него няма никаква информация, то Вие или Прокуратурата можете да поискате Районен съд официално да обяви лицето за отсъстващо.

След обявяване на лицето за отсъстващ правата на евентуални наследници и заветници се увеличават.  Същите могат да поискат от Районен съд разрешение за въвод във временно владение на наследствените имоти, което пък от своя страна прекратява правата на назначения от съда или упълномощения да запазва това имущество.Това владение е само с оглед управление и ползване на приходи от имота. То изключва разпореждане с него: продажба, ипотекиране освен при очевидна нужда за отсъстващия, когато Районен съд разреши такова действие.

При установяване на факта, че обявеното за отсъстващ лице е живо, то съдът отменя Определението за обявяване и всички въведени във владение лица връщат получените доходи, събрани след поканата за връщане на имота.

Обявяване на смърт

Ако от деня на последното известие за изчезналия са изтекли 5 /пет/ години, то всяко заинтересовано лице и прокурорът могат да поискат от Районен съд обявяване на смъртта на това лице. За ден и час на смъртта се вписват денят, за който се отнася последното известие.

Важно е да знаем, че за обявяване смъртта на едно лице не е нужно същото да е било обявено за отсъстващо преди това!!!

При изчезване на лице по време на военни действия или при друго събитие, което дава основание да се предполага, че той е загинал, смъртта може да бъде обявена, ако са изтекли само 2 /две/ години от прекратяването на военните действия или от събитието. Обявяване на смъртта на отсъстващо лице по този ред поражда идентични правни последици както при известна, доказана такава.

Ако обявеното за мъртво лице е живо

  • то има право да си поиска всички свои имоти, като в това число и получената сума при отчуждени такива или заменени, безвъзмездно отчуждените и т.н;

  • прекратеният брак не се възстановява.

 

 

Какво да направим при безследно изчезнал?
Какво да направим при безследно изчезнал?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg