Какви правомощия имат разследващите органи?

Какви правомощия имат разследващите органи?

  • English
  • Български
  • Русский

Какви правомощия имат разследващите органи?

Какви правомощия имат разследващите органи?

 
По стечение на обстоятелствата се случи така, че да бъда обвиняем и сега ми се налага да бъда разпитан от т.нар. разследващи органи. Бях призован и сега ми предстои да отида в полицията. Всъщност кои са разследващите органи? Каква е разликата между разследващ полицай и следовател? Аз от кого ще бъда разпитан?. Имам нужда да се запозная малко по-подробно с правомощия им преди сблъсъка с тях, за да знам какво могат и какво не могат да предприемат срещу мен.
 
Първо трябва да знам кои са разследващите органи?
Това са:
 
следователите;
служителите от Министерството на вътрешните работи, назначени на длъжност “разследващ полицай” и служителите от Агенция “Митници”, назначени на длъжност “разследващ митнически инспектор”;
полицейските органи в Министерството на вътрешните работи и митническите органи в Агенция “Митници”.
Какво е общото и различното между всички разследващи органи?
Както подсказва и самото наименование “разследващи органи“, общото между тях е, че те провеждат разследване. Разследването е първият етап от досъдебното производсто или с други думи – всичко онова, което се случва преди делото да отиде в съда, като например събирането на доказателства и т.н. Т.е. разследващите органи са органи на досъдебното производство по дела от общ характер. Какво означава това?За престъпленията, при които извършеното не е така опасно, се завеждат дела от т.нар. частен характер. Тези престъпления не са толкова сериозно наказуеми, защото най-често засягат единствено мои интереси. Такива например са дела за обида, клевета, лека телесна повреда.Това означава, че по такова дело няма да има досъдебно производство (т.е. няма разследващи органи) и ще трябва аз да докажа вината на съседката си. По друг начин стоят нещата обаче, ако  съм откраднал кола. В такъв случай делото ще е от общ характер и прокурорът ще внесе обвинението в съда. Именно по такива дела преди внасянето на обинението в съда ще участват разследващите органи.
 
Разлика между отделните разследващи органи е, че всички те провеждат разследване по отделни категории наказателни дела.Например ако съм причинил ПТП, ще бъда разпитан от разследващи полицаи. Но ако отвлека някого, ще бъда разпитан от следовател поради фактическата сложност на делото.
 
Какви правомощия имат следователите?
Следователите провеждат разследване по т.нар.”сложни дела”. Това са делата за:
 
  • престъпления против Републиката;
  • тежки умишлени престъпления против личността като убийство или отвличане;
  • за престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от членове на Министерския съвет или от държавни служители;
  • престъпления, извършени в чужбина;
  • с фактическа и правна сложност и др.
Какво означава това? Такива дела могат да бъдат за тежко умишлено престъпление, по които няма достатъчно доказателства или свидетели, или обратното – има прекалено много и разкриването на извършителя е по-трудно. Най-често тази дела се характеризират и със засилен обществен интерес.
Как започва досъдебното производство и какви са правомощията на разследващите органи?
Досъдебното производство се образува с постановление на прокурора или съставянето на протокола за първото действие по разследването. Какво означава това? Първо действие по разследването ще е например, ако съм бил претърсен или съм бил разпитан за престъпление, за което има данни, че съм извършил, в случай че незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства. След като бъде съставен такъв акт, предстои привличането ми като обвиняем.
 
NB! Важно е да знам, че разследващите органи нямат право да ме задържат, без да имат основание и въпреки това, ако се случи имам право да се защитя. Освен това те нямат право да прилагат сила, без да имат основание за това (а такова ще имат например ако се съпротивлявам или застрашавам живота на някого).
Какви правомощия имат разследващите органи?
Какви правомощия имат разследващите органи?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg