Имате ли право да отсечете дърво, било то и във вашия двор?

Имате ли право да отсечете дърво, било то и във вашия двор?

  • English
  • Български
  • Русский

Имате ли право да отсечете дърво, било то и във вашия двор?

Имате ли право да отсечете дърво, било то и във вашия двор?

 

    Всяка община има издадена наредба за опазване зелените площи на територията й. Поради тази причина дори, за да отсечете дърво във вашия двор трябва да имате разрешение, което се издава от кмета. Също така всяка община има свои изисквания относно този въпрос, затова би следвало да се запознаете с изискванията на вашата община.

    За да получите разрешително, трябва да подадете искане в съответната община, което да се основава на тези две изисквания: ако дърветата или храстите застрашават безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите; при природни бедствия и производствени аварии за премахване на последиците от тях. Има възможност да изискват от вас документ за собственост на имота.

   Разрешението има даден срок, в който вие трябва да извършите сечта или кастренето. Срокът се определя в зависимост от общината, в която се намира имотът ви. Освен срок в разрешението е упоменат и броя на дърветата, които може да отсечете, който трябва да еднакъв с броя дървета, посочен в заявлението ви.

    В случай, че дървото се намира между имота на ваш съсед и с него сте в добри съседски отношения няма проблем, след като сте подали искане да премахнете дървото. При положение обаче , че съседът ви не е съгласен, трябва да се обърнете към съда, за да разреши този въпрос. Премахването ще бъде за ваша сметка разбира се.

    Ако се установи нарушение, може да бъдете санкциониран от длъжностните лица на специализираните служби по озеленяване, създадени към общината. Ако не се намират такива, кметът има право да упълномощи други лица, които да могат да констатират нарушение. След това ще ви се наложи глоба. Размерът й е различен за всяка община.

    Разбира се, имате право да обжалвате глобата.

 

Имате ли право да отсечете дърво, било то и във вашия двор?
Имате ли право да отсечете дърво, било то и във вашия двор?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg