Имам ли права в таксиметровия автомобил?

Имам ли права в таксиметровия автомобил?

  • English
  • Български
  • Русский

Имам ли права в таксиметровия автомобил?

Имам ли права в таксиметровия автомобил?

 
Имам нужда да се придвижа бързо и удобно до определена дестинация. Затова не ми върши работа градския транспорт., нито пък маршрутките.  Вдигам ръка, отивам на таксиметрова стоянка или се обаждам по телефона – вече съм в таксито и приключението ми започва. Какви са изискванията към автомобила и задълженията на таксиметровия водач? Какво да сторя, ако съм недоволен от извършената услуга?
 
 
Като за начало, ако съм решил да избера таксиметров автомобил от предварително обозначена стоянка, аз съм абсолютно свободен в избора си, независимо от мястото на таксито в колоната на чакащите таксиметрови автомобили. 
 
Изисквания към таксиметровия автомобил са следните:
 
  • знак “ТАКСИ”, трайно закрепен за покрива на автомобила, светещ през тъмната част на денонощието, на който на бял фон с черни букви е изписано “Такси”. Знакът “Такси” трябва да бъде трайно закрепен по време на работа върху покрива на автомобила или специално монтирано за целта устройство; 
  • касов апарат; 
  • да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените, включващ – наименованието на фирмата превозвач, цената за един километър пробег по дневна и нощна тарифа в населено място, както и тарифата за извън населено място, цената на повикване. Важно! Цената за повикване на адрес не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50%; първоначалната такса не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50%, а цената за една минута престой не може да надвишава 50% от цената за един километър пробег по съответната тарифа. 
Водачът може да качи друг пътник в таксиметровия автомобил само след моето съгласие. Ако съм се съгласил, то ще платя стойността на извършения превоз в момента на освобождаване на автомобила от моя страна. Водачът след всяко заплащане изчиства текущите показания на апарата. Ако съм се качил в същия автомобил, след като първият пътник е дал съгласието си, то ще платя превоза си по новите показания на апарата, т.е. след слизането и плащането на първия пътник. 
 
След наемане на автомобила, водачът задължително включва таксиметровия апарат и ме превозва по избрания от мен маршрут, а в случай че не познавам града и не мога да посоча маршрут, той е длъжен да избере най-краткия път до желаната дестинация освен ако не пожелая друго. Периодът от 6 до 22 ч. се счита за дневна тарифа, а от 22 до 6 ч. – за нощна.
 
След приключване на превоза, водачът задължително ми издава касова бележка за извършената таксиметрова услуга. Мога да поискам и фактура, към която се закрепва и издадената касова бележка. 
 
При повреда на таксиметровия апарат по време на превоз водачът може да договори с мен стойността на изминатия път в зависимост от пробега и тарифата. Това се прилага само в случаите, когато повредата на таксиметровия апарат не позволява отчитане по него. 
 
Водачът може да откаже да ме превози само в случаите, че:
 
1. прецени, че е застрашена сигурността му;
 
2. аз съм в явно нетрезво състояние или под въздействието на друго упойващо вещество;
 
3. аз съм с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърсят или повредят автомобила;
 
4. ако откажа да си поставя обезопасителния колан.
 
Контролът по прилагането на горните изисквания  към таксиметровия автомобил и неговия водач при превоз на пътници се осъществява от Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация” и контролните органи на МВР. 
 
При съмнения, че ми е била завишена сметката (т.нар “помпи” – изкуствено повишаване на изминалите километри, което се отразява на цената на превоза ми) или съм таксуван по тарифи, неотговарящи на посочените в стикерите, както и при оплаквания за качеството на обслужването, имам право да предявя рекламация пред фирмата, към която конкретният водач извършва таксиметровия превоз в 30-дневен срок. 
 
Важно! Задължително трябва да пазя касовата бележка и да я приложа към подадения сигнал или рекламация.
 
Телефоните за контакт с Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.  за различните населени места мога да открия тук.
 
Мога да предявя жалбата си и чрез Комисията за защита на потребителите. Националният телефон на потребителя за контакт с Комисията е 0700 111 22.
 
Когато всички извънсъдебни възможности за решаване на спора са изчерпани, то мога да предявя иск в съда в едногодишен срок, като предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск. 
Имам ли права в таксиметровия автомобил?
Имам ли права в таксиметровия автомобил?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg